czwartek, 29 marzec 2012 16:26

“Droga Krzy?owa”

25 marca, w V Niedziel? Wielkiego Postu, dzieci naszej parafii przedstawili Drog? Krzy?ow?. Od pierwszej stacji, razem z Jezusem, prze?ywali?my Jego ?wi?t? M?k?.

 Najpierw, Pi?at przybi? do krzy?a s?owo "Ha?ba ", ale na nast?pnym przystanku Jesus zablokowa? go swym "Cierpieniem". Nast?pna by?a "Nadzieja", "Solidarno??" od Matki, "Pomoc" Szymona z Kyryneji, "Odwaga" Weroniki - kobieta, kt?ra otar?a twarz Chrystusa, otrzyma?a Jego twarz na chu?cie i podzieli?a si? nim. Na nast?pnych stacjach Drogi Krzy?owej przypominamy "Ofiar?" Pana, "Rado??" i "Uwag?" dla kobiet p?acz?cych, "Wytrzyma?o??" i "Godno??" Jezusa na tej trudnej drodze. Kulminacj? by?o przybicie serca do krzy?a. Dwaj ?o?nierze odtworzyli nam scen? z Drogi Krzy?owej, na kt?rej Jezus pokaza? nam swoj? wielk? Mi?o??. To s?owo zosta?o powieszone na krzy?u. Symbolicznie, na XIII stacji serce zosta?o zj?te z krzy?a i przyczepione zosta?o s?owo "Zbawienie". Ostatnim wspomnieniem Drogi Krzy?owej sta?o "Zwyci?stwo".

Dzi?kujemy za organizacj? i prowadzenie tej Drogi Krzy?owej s.Eli, ks.Andrzejowi i wszystkim uczestnikom.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina