środa, 23 lipiec 2014 18:12

Naukowa konferencja z okazji 200-lecia poświęcenia kościoła

Obchody Jubileuszu 200-lecia poświęcenia kościoła rozpoczęły się 18 lipca naukowo-praktyczną konferencją w Czerwonym Holu Nacjonalnego Uniwersytetu w Czerniowcach. Uczestnikami wydarzenia byli duchowni, naukowcy, seminarzyści, parafianie oraz osoby z rodzin Bukowińczyków mieszkających w Polsce.

Po wstępie docenta Władysława Strutyńskiego i wspólnej modlitwie, minutą ciszy upamiętniono ofiary z rąk separatystów na Donbasie. Rektor Uniwersytetu, profesor Stepan Melnyczuk w powitalnym słowie podkreślił ważność rzymskokatolickiej parafii w życiu miasta. W imieniu arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego uczestników powitał wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej infulat Józef Pawliczek.

Profesor Władysław Strutyński przypomniał główne etapy rozwoju głównej katolickiej świątyni w Czerniowcach, a historyk dr hab. Anna Skorejko uważnie prześledziła rozwój społeczności katolickiej w wieloreligijnych i wieloetnicznych strukturach austriackiej doby. Według badaczki współczesnym ludziom jeszcze jest mało znany model europejskiego domu, który był pomyślnie realizowany na Bukowinie, a w szczególności w Czerniowcach. Na przykład, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego modlili się Niemcy, Polacy, Węgrzy, Czesi. Nie tylko łacinnicy, ale także grekokatolicy i katolicy ormianie, aż póki nie pobudowali własnych świątyń modlili się w kościele. W najtrudniejszych chwilach dla społeczeństwa, szczególnie w czasie I wojny światowej znaleźli porozumienie katolicy, prawosławni i duchowni żydowscy, którzy razem starali się ułatwić życie ludności pod okupacją wojsk rosyjskich.

Na oryginalne historyczne dokumenty i materiały o budowie oraz remontach kościoła zwróciła uwagę archiwistka Marija Nikersa. W murach kościoła modlili się cesarze, a na jego wieży zainstalowano publiczny zegar dla mieszkańców - przypomniał docent Aleksander Masan, wystąpienie którego było pełne ciekawych faktów na temat wkładu łacinników w życie polityczne Bukowiny.

Działalności Sióstr Maryi Rodziny Franciszkańskiej w Czerniowcach w latach 1884-1945 roku, poświęciła swoje przemówienie siostra Elżbieta Slemp RM. A ks. Prałat Wiktor Antoniuk podzielił się swoimi wspomnieniami z pracy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, którego długoletnim proboszczem był ks. Franciszek Krajewski. O związkach rodzin imigrantów z Bukowiny, mieszkających w Polsce z społecznością katolicką w Czerniowcach opowiedział prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Bukowińska" Wilhelm Skibiński.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do konferencji, obecny proboszcz parafii, ks. kanonik Marek Droździk zachęcił naukowców, zwłaszcza młodych ludzi, do dalszych badań i studiów nad kościelną historią regionu.

   

Msza Święta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedziałek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
Środa - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Piątek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

Słowo Boże  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, słuchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina