niedziela, 08 maj 2016 21:31

Og?oszenia parafialne (08.05.2016)

** VII Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* sobota – ?wi?to ?w. Macieja, Aposto?a

* niedziela – b?dziemy prze?ywa? Uroczysto?? Zes?ania Dycha ?wi?tego. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo - 17 dzieci z naszej Parafii przyst?pi do I Komunii ?wi?tej.

4. W poniedzia?ek – jutro – ks. Andrzej b?dzie prze?ywa? 7 rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich. ?yczymy Mu ju? dzi? obfito?ci ?ask w ?yciu kap?a?skim, zdrowia i Bo?ego b?ogos?awie?stwa.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

6. W pi?tek 13 maja rozpoczynaj? si? nabo?e?stwa fatimskie w Sadog?rze. Msza o g. 19.oo

7. Prze?ywamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

8. Organizujemy pielgrzymk? do Zarwanicy i Trembowli 12 maja - czwartek. Koszt wyjazdu 60 grywni. S? jeszcze wolne miejsca. Osoby ch?tne prosz?, aby zapisywa?y si? w zakrystii. Zbi?rka we czwartek o g. 8.30 przy ko?ciele – wyjazd 8.45. Powr?t oko?o godz. 19.oo.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

11. Organizujemy dla dzieci z naszej Parafii letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 6 do 12 czerwca. Zainteresowanych rodzic?w prosz? podej?? do ks. wikariusza Andrzeja lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

12. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Szyma?skiej Haliny, Za?ogy Ludmy?y, Skredka Mychaj?a, Mackulak Lubowi, Drozdek Aliny.

15. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Derbawczuk Wiktoria z Polski, Krusznicka Jadwiga, Romanowa Krystyna, Kogut Irma, Dorosz Jana, Oczeretian Alla, Pestyk Halina, ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Sawczuk Antonina, Szaw?owska Janina, Rodzina Manzylewskych, Swyszcz, Kosowan, Zo?otowskych, Boroszenko, K?odnickich, Bi?ostocki Petro i Alla, Prytu?a Dymytro i Iryna. B?g zap?a? za dar serca.

16. Kontynuujemy prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Skredka Micha?owi, Hutnickiej Adelinie, Jackewycz Eugenii. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

17. W tym roku 18 maja przypada moja 25 rocznica ?wi?ce? kap?a?skich. W tym dniu w Krakowie na Wawelu wraz z kap?anami, z kt?rymi by?em wy?wi?cony b?d? dzi?kowa? za dar kap?a?stwa. Natomiast w Parafii msz? ?w. dzi?kczynn? odprawi? 29 maja. B?dzie to r?wnie? moje po?egnanie z Wami i Parafi?, poniewa? podj??em decyzj? powrotu do Polski, do mojej rodzinnej diecezji.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina