niedziela, 14 sierpień 2016 22:55

Og?oszenia parafialne (14.08.2016)

** XX Niedziela Zwyk?a ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – Uroczysto?? Wniebowzi?cia NMP (B?ogos?awie?stwo zi?? i kwiat?w)

 

Sobota – wspomnienie ?w. Bernarda z Clairvaux

 

  • W nast?pn? niedziel?, po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b w podesz?ym wieku i chorych.
  • W poniedzia?ek o godz. 15.00 w Budy?cu b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta odpustowa ku czci Wniebowzi?cia NMP.
  • W przysz?? niedziel? 21 sierpnia w Kicmaniu o godz. 15.00 odb?dzie si? Uroczysto?? odpustowa ku czci NMP Kr?lowej.
  • W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 – 150 hrn.
  • Serdeczne B?g zap?a? za pomoc w czyszczeniu ksi??ek. Jest ich coraz mniej, ale nadal potrzebujemy pomocy. Ch?tni mog? przychodzi? codziennie od godz. 11.00 na nasze parafialne podw?rko.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Czernej Mariny, Kaziuk Olega, Drozdek Marii i Antona, Bojko Sylwana i Ludmi?y.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, Pietruchno Emilia, Paw?owicz Oksana, ?unkosz Swiatos?aw, rodz. Szewczuk, Hulko, pani Olga z rodzin? oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.


   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina