niedziela, 26 luty 2017 15:35

Og?oszenia parafialne (26.02.2017)

** VIII Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, czas pokuty i duchowego przygotowania do ?wi?t Wielkanocnych a tak?e pierwszy czwartek i pi?tek miesi?ca:

?roda Popielcowa – Msze ?wi?te po??czone z posypaniem popio?u b?d? odprawione o godz. 9.00 z rana i wieczorem o godz. 18.30.

 • Przypominamy, ?e w ?rod? obowi?zuje nas post ?cis?y, to oznacza utrzymanie si? od jedzenia potraw mi?snych, a tak?e spo?ywanie jednego posi?ku do syta i dw?ch posi?k?w lekkich.
 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz nabo?e?stwo Gorzkich ?ali, po Mszy zmiana tajemnic r??a?cowych.
 • W przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 11.00 odb?dzie si? spotkanie dla rodzic?w dzieci, kt?re si? przygotowuj? do I komunii ?wi?tej.
 • Rozpocz?li?my w naszej parafii przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci w wieku do 18 lat, przygotowuj? si? w ramach katechezy z s. Iren?. Kandydaci w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej i kandydaci w wieku od 40 lat i wzwy? w sobot? o godz. 11.00, spotkania prowadzi ks. Andrzej.
 • W najbli?szy czwartek o godz. 17.00 b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, a po Mszy ?w. wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego.
 • W pi?tek zapraszamy na nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30.
 • W najbli?szy czwartek i pi?tek b?dziemy odwiedza? chorych z pos?ug? sakramentaln?.
 • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat mo?na b?dzie do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji sk?ada? s?odycze dla biednych a tak?e ofiary pieni??ne.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kawczuk Juria, Malickiego Ignaca, Bi?ostockiej Olgi, Bi?eckiej Anny, Simionesku Oleny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina