środa, 13 sierpień 2014 23:07

200-letni czerniowiecki kościół został Bazyliką mniejszą

Kościół Podwyższenia Krzyża świętego w Czerniowcach obchodzi swoją 200-letnią rocznicę poświęcenia. Jego Ekscelencja Arcybiskup Piero Marini – przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych przyjechał na rocznicę kościoła z Watykanu i ogłosił decyzję papieża o nadaniu świątyni statusu Bazyliki mniejszej.

Jubileuszowe obchody z okazji 200-letniej rocznicy poświęcenia kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, które odbyły się w Czerniowcach 18. – 20. lipca, zostały bez wątpienia historycznym wydarzeniem. Ta nowa strona w historii tej świątyni i Czerniowiec już jest niesamowicie ciekawą dla młodych naukowców.

W ciągu poprzednich 200 lat kościół i rzymsko-katolicka społeczność miasta Czerniowce i Bukowiny przeżywali sporo ciekawych, a w wielu wypadkach tragicznych wydarzeń. Świątynia powstała na polecenie cesarza austriackiego Józefa II, który pod czas swego pobytu w Czerniowcach w 1786 r. wyznaczył miejsce na nowy murowany kościół.

Właśnie o tych wydarzeniach dyskutowano na naukowo-praktycznej konferencji „Rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach: historia powstania, rozwój oraz perspektywy działalności", która odbyła się w Sali Czerwonej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.

Poprowadził konferencje Prezes Czerniowieckiego Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza docent Władysław Strutyński, który poprosił księdza proboszcza Marka Droździka rozpocząć dyskusje wspólną modlitwą.

Obecnych przywitał rektor Uniwersytetu profesor Stepan Melnyczuk. W imieniu Jego Ekscelencji księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego zebranych powitał ksiądz Infułat, generalny wikariusz archidiecezji Lwowskiej Józef Pawliczek.

Ciekawe referaty wygłosili docenci Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego Anna Skorejko i Ołeksandr Masan, znana archiwistka Maria Nykyrsa, siostra Elżbieta Ślemp RM oraz ksiądz prałat Wiktor Antoniuk. Z przywitaniem i wspomnieniami wystąpił nasz rodak, który teraz mieszka w Zielonej Górze, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Bukowińska" Wilhelm Skibiński.

Podsumowując konferencyjne dyskusje Władysław Strutyński jeszcze raz przywitał wszystkich obecnych z okazji jubileuszu Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, podziękował obecnym za udział w konferencji i zaprezentował książkę „Костел Воздвиження Всечесного Хреста міста Чернівці (до 200-річчя побудови храму)", którą uporządkowała parafianka Walentyna Proskurniak.

Kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzi swoją 200-letnią rocznicę założenia. Arcybiskup Piero Marini – przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych – przyjechał na rocznicę kościoła z Watykanu i ogłosił decyzję papieża o nadaniu świątyni status Bazyliki mniejszej. Uroczystości rozpoczęły się wczoraj. W Sali Czerwonej Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza, rozpoczęła się naukowo-praktyczna konferencja «Rzymskokatolicka parafia w Czerniowcach: Historia założenia, rozwój i perspektywy działalności». Prowadzący konferencji profesor katedry stosunków międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu, prezes Obwodowego Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza Władysław Strutyński zauważył, że chociaż oficjalnie świętujemy dwusetną rocznicę Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, który został pierwszą murowaną świątynią w mieście, rocznica ta jednak ma znacznie głębsze znaczenie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o wspólnotę rzymskokatolicką, przez którą kościół został najpierw zbudowany, później zaś utrzymywany niezależnie od sytuacji społeczno-politycznej wokół niego. Nawet w czas, kiedy wskutek pewnych okoliczności do kościoła chodziła niewielka ilość parafian, wiara mieszkała w ich sercach, i to, że kościół przez cały czas zawsze był otwarty, powodowało nadzieję na lepszą przyszłość. Rząd radziecki nie miał odwagi zamknąć ów jedyny w tamte czasy rzymskokatolicki kościół, pozwoliło to zatem schronić pod dachem świątyni również grekokatolików i katolików obrządku ormiańskiego.

ProfesorZy Uniwersytetu Hanna Skorejko i Oleksander Masan, archiwista i historyk Maria Nykyrsa zreferowali swoje badania podjęte nad rolą wspólnoty rzymskokatolickiej i jej kościoła w wieloreligijnej i wieloetnicznej strukturze Bukowiny, w życiu społeczno-politycznym kraju oraz o budowli architektonicznej jako zabytku Czerniowiec.

Siostra Elżbieta Ślemp z Sambora opowiedziała o Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek rodziny Maryi w Czerniowcach. Ta wspólnota edukacyjna pracowała w stolicy Bukowiny w latach 1884–1945. Zakonnice o wybitnym wykształceniu prowadziły internat dla dziewcząt na ulicy Transylwanii (obecnie szkoła wyższa nr. 3 na ul. Głównej), gdzie kształcono młodych Bukowinek różnego pochodzenia lub wyznania. W czasach austriackich i rumuńskich one poza językiem państwowym, uczyły się zarówno swoich języków ojczystych. Wśród Polek, Niemek i Ormianek dobrze się czuły kobiety rumuńskie, które uczestniczyły we mszy świętej w cerkwi pw. św. Paraskewy. Były też ewangelistki. Bardzo ciepłe wspomnienia wywołuje internat u polskiej poetki Anny Danilewycz pochodzącej z Bukowiny: «Rodzice przekazywali nas opiece Sióstr Franciszkanek, ponieważ niepełnoletniej dziewczynie nie wypadało chodzić samej. Siostry zakonne, poza polskim i niemieckim językiem, uczyły nas haftować i prowadzić dom...»

W sobotę rozpoczęło się świętowanie. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach prawdopodobnie za całe 200 lat nie obserwował tak wielkiego tłumu, co najmniej nasi parafianie takiej liczby gości nie pamiętają.

W uroczystej liturgii wzięli udział nie tylko wierni obrządku rzymskokatolickiego, ale też grekokatolicy i prawosławni. Wraz z katolickimi księżmi modlili się duchowni grekokatolickiej, ormiańskiej i prawosławnej cerkwi, duchowieństwo z Watykanu, Polski i Francji. We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele Konsulatów Polski i Rumunii na Ukrainie, Prezydent Czerniowiec Ołeksij Kaspruk, delegacje z Bielska-Białej, Brennej, Zielonej Góry. W czasie Mszy św. modlono się za tych, którzy zginęli na wschodzie Ukrainy i w malezyjskim samolocie. Przywitał wszystkich gości i gospodarzy uroczystości przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych arcybiskup Piero Marini i przewodniczący Konferencji Katolickiego Episkopatu Ukrainy Obrządku Łacińskiego arcybiskup-metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Jego Ekscelencja Arcybiskup Piero Marini ogłosił decyzję papieża o nadaniu kościołowi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czerniowcach status Bazyliki mniejszej. Podkreślił, że Kościół to nie tylko budowla architektoniczna zbudowana dwa wieki temu, ale przede wszystkim wspólnota, mianowicie wspólnota gorliwych katolików, przez ich głęboką, wiarę zachowano tę świątynię istniejącą dotychczas, bo żyje w sercach ludzkich. Każda diecezja posiada centralną katedrę. Ale z tytułem Bazyliki mniejszej świątynia staję się drugim najważniejszym kościołem, „katedrą diecezji" i przez nią na Bukowinę zejdzie łaska Pańska. Wszyscy wierni w odpowiedź na te słowa zaśpiewali «Chwała na wysokości Bogu», a wcześniej solistka Filharmonii Ołena Ursulak wykonała «Ave Maria».

Po uroczystej Mszy Świętej na dziedzińcu kościelnym wszystkich parafian i gości częstowano tradycyjnym żurkiem, bigosem, smakołykami z grilla i słodyczami. Bawiły publiczność chór «Echo Prutu», zespół «Trzy plus dwa», «Kwiaty Bukowiny» prowadzony przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej. Nawet nagła ulewa nie zepsuła zabawy. Na święto zostali zaproszeni Zasłużeni Artyści Ukrainy Oksana Sawczuk i Iwan Kawaciuk (duet «Pysanka»), szczególnie wzruszająco brzmiała piosenka na słowa o. Walerija Syrotiuka «Dwaj anieli». Wziąwszy się za ręce i tworząc krąg jedności, wszyscy obecni podśpiewywali im, a wielu napływały do oczu łzy. Wśród gości zobaczyłam prezesa Stowarzyszenia «Wspólnota Bukowińska» w Zielonej Górze, pana Wilhelma Skibińskiego.

– Dość często przyjeżdżam do Czerniowiec wraz z członkami naszego stowarzyszenia i prywatnie, – powiedział pan Wilhelm, który z pochodzenia jest Bukowińczykiem, jego rodzice pochodzą ze Stanowiec Górnych – ale tak wielkiej wzniosłości duchowej nie pamiętam. Proszę sobie wyobrazić, co czuję, modląc się w tym kościele, gdzie byli nie tylko moi rodzice, ale również dziadkowie i pradziadkowie...

W przeddzień pan Skibiński odwiedził kościół w Sadogórze, który w przyszłym roku będzie również świętować 200-lecie.

– Teraz kościół jest w trakcie renowacji, i pomyślałem, że prawdopodobnie nie znajdę księdza. Jakież było moje zdziwienie, kiedy podszedł do mnie «robotnik» z wiadrem cementu i powiedział: «Pochwalony Jezus Chrystus». To był ksiądz dziekan Krzysztof Sapalski.

Po poczęstunku odbył się koncert muzyki sakralnej w Filharmonii Obwodowej. Wieczór galowy prowadzili ksiądz Andrzej Piekaniec i kierownik chóru kościelnego Lilia Pyndyk. Ksiądz proboszcz kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, obecnie Bazyliki, ks. Marek podziękował Bogu i wszystkim obecnym za to święto Wiary i wręczył honorowym gościom pamiątkowe medale z okazji rocznicy kościoła. Najserdeczniejsze pozdrowienia i podziękowania złożyli podczas występu soliści Filharmonii Ołena Ursulak i Witalij Sobolew. Pani Ołena zaśpiewała klasyczną «Ave Maria» kilku kompozytorów – Franza Schuberta, Caccini, Bacha-Gounod, i «Dziewica Maryja» M. Dudara, a Witalij Sobolew wykonał «Bohorodyce Diwo» I. Sonewyckiego oraz inne utwory muzyczne. Akompaniowała im Eugenia Nesterenko.

Tego wieczoru odbył się debiut zespołu kameralnego stworzony przez organizację dobroczynną «Rodzina Kolpinga» prowadzoną przez Pawła Humeniuka. I na koniec koncertu artyści wraz ze słuchaczami zaśpiewali nieśmiertelny i tak aktualny dziś utwór «Modlitwa za Ukrainę» Mykoły Łysenki. Następnego dnia goście odwiedzili grób polskich legionistów w Rarańczy (Ridkiwci), potem Dom Polski Ludowy i rodziny katolików, do których zostali zaproszeni na kolację.

ks. Andrzej PIEKANIEC

Antonina Tarasowa

„Gazeta Polska Bukowiny" № 87 (670), lipiec 2014

   

Msza Święta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedziałek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
Środa - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Piątek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

Słowo Boże  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, słuchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina