Print this page

Wideo

Wideoreporta? z Jubileuszu 200-lecia po?wi?cenia ko?cio?a i nadania tytu?u bazyliki mniejszej


Pasterka, 2013


Jase?ka w wykonaniu dzieci

Jase?ka w wykonaniu dzieci z parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, 1999 r


 Koncert muzyki sakralnej

Koncert muzyki sakralnej w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, 1994 r.


 Program o ?yciu Polak?w na Bukowinie

W Regionalnej Telewizji Lubuskiej 3 marca 2013 roku ukaza? si? program „Tam Szum Prutu Czeremoszu”, o ?yciu Polak?w na Bukowinie. Trzeci odcinek tego programu, pod tytu?em "Losy pozosta?ych" by? kr?cony mi?dzu innymi w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach. Scenariusz i realizacja filmu - Tadeusz Krupa i Mariusz Gabriel. Wsp??tw?rcy - Stowarzyszenie Wsp?lnota Bukowi?ska z Zielonej G?ry, Urz?d miasta Zielona G?ra.

Read 3105 times