Katecheza

PLAN KATECHEZY
na rok szkolny 201
3/2014

Najm?odszedzieci i przedszkolaki

Niedziela

Po Mszy o 11:00

1 - 2 klasa

Sobota

10:00

3 Klasa (Pierwsza Komunia)

Sobota

11:00

4 - 5 Klasa

Sobota

12:00

6 - 7 klasa

Czwartek

16:00

8 - 9 klasa

Pi?tek

17:00

10 - 11 klasa

Poniedzia?ek

17:00

Studenci, starsza i pracuj?ca m?odzie?

Poniedzia?ek

Po Mszy o godzinie 18:30

Dodatkowa katecheza dla dzieci, kt?rym nie pasuje w ci?gu tygodnia

Sobota

16:00

 

Je?li dzieciom nic nie b?dziesz m?wi? o Bogu,

to przez ca?e ?ycie b?dziesz musia? rozmawia? z Bogiem o dzieciach.

(?ydowskie przys?owie)

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina