Siostry

Zgromadzenie Si?str Urszulanek Serca Jezusa Konaj?cego (Urszulanki Szare).

Duchowo?? Zgromadzenia koncentruje si? na kontemplacji zbawczej mi?o?ci Chrystusa i uczestnictwa w Jego misji poprzez wychowywanie i formowanie dzieci i m?odzie?y. Jak r?wnie? - na pos?ugiwaniu osobom cierpi?cym, samotnym i tym, kt?rzy ?yj? poza spo?ecze?stwem, poszukuj?c sensu ?ycia.

Za?o?ycielka Zgromadzenia - ?wi?ta Urszula Led?chowska (1865-1939)

 s iryna

s. Iryna Gubar

 s anna

s. Anna Shveda

s ulyana 

s. Uliana Dergachowa


   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina