Msze ?wi?te

MSZE ?WI?TE

w rzymsko-katolickiej parafii

Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego

w Czerniowcach

NIEDZIELA

9.00 (w j?zyku polskim)

11.00 (w j?zyku ukrai?skim)

13.00 (w j?zyku ukrai?skim)

18.00 (w j?zyku ukrai?skim) 

PONIEDZIA?EK

9.00

18.30

 

WTOREK

9.00 (po Mszy - nabo?e?stwo do ?w. Antoniego)

 

?RODA

9.00

 

CZWARTEK

9.00 (po Mszy - nabo?e?stwo do ?w. J?zefa)

17.00 (Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu)

18.30 


PI?TEK

9.00

18.30


SOBOTA

9.00

18.30 (wigilijna Msza z niedzieli)


Wci?gutygodniaMsze ?wi?teogodz. 9:00 odprawianes? wj?zykupolskim,

a o godz. 18:30 - w j?zyku ukrai?skim..

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina