Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
Obchody Jubileuszu 200-lecia po?wi?cenia ko?cio?a rozpocz??y si? 18 lipca naukowo-praktyczn? konferencj? w Czerwonym Holu Nacjonalnego Uniwersytetu w Czerniowcach. Uczestnikami wydarzenia byli duchowni, naukowcy, seminarzy?ci, parafianie oraz osoby z rodzin Bukowi?czyk?w mieszkaj?cych w Polsce.
Drug? bazylik? mniejsz? w?r?d ?wi?ty? ?aci?skich na Ukrainie, po lwowskiej katedrze, zosta? ko?ci?? pw. Podwy?szego Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, kt?ry 19 lipca obchodzi? swoje 200-lecie. Dekret og?osi? abp Piero Marini, przewodnicz?cy Papieskiego Komitetu ds. Mi?dzynarodowych Kongres?w Eucharystycznych, kt?ry przewodniczy? tam Mszy ?w. dzi?kczynnej.
wtorek, 17 czerwiec 2014 09:45

Og?oszenia parafialne (15 czerwca 2014)

** Uroczysto?? Tr?jcy Przenaj?wi?tszej **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo 2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b starszych. Jutro drug? rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich b?dzie obchodzi? ks. Andrzej. 3. W sobot? w liturgii ko?cio?a wspominamy ?w. Alojzego Gonzagi, zakonnika 4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w. 5. W nast?pn? niedziel? przypada Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o).…
poniedziałek, 12 maj 2014 17:36

Kard. Jaworski Cz?owiekiem Roku

Tytu? przyzna?a Federacja Regionalnych Zwi?zk?w Gmin i Powiat?w RP.Podczas uroczystej gali w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiello?skiego, wr?czone zosta?y tytu?y Ma?opolanina Roku i Cz?owieka Roku, przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiat?w Ma?opolski oraz Federacj? Regionalnych Zwi?zk?w Gmin i Powiat?w RP.Tytu?y Cz?owieka Roku otrzymali kard. Marian Jaworski oraz Krzysztof Penderecki, a tytu?y Ma?opolanina Roku 2013 – Anna Polony i Jerzy Trela.
Strona 1 z 8
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"
Mt 10, 38
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina