poniedziałek, 25 styczeń 2016 13:20

Og?oszenia parafialne (17.01.2016)

** II Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim.

2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – ?w. Agnieszki, dziewicy i m?czennicy

4. We wtorek 19 stycznia o g. 13.oo na p?oszczy Naj?wi?tszej Maryi Panny odb?dzie si? mi?dzy konfesyjne po?wi?cenie wody na Jordan. Serdecznie zapraszamy.

5. W tym tygodniu w Ko?ciele powszechnym obchodzony jest tydzie? modlitw o jedno?? chrze?cijan.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

8. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

9. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

10. W sobot? 23 stycznia o g. 16.30 odb?dzie si? kolejne spotkanie formacyjne przed ?wiatowymi Dniami M?odzie?y. Prosz? na spotkanie przynie?? 20 Euro.

11. W przysz?? niedziel? podczas mszy o g. 11.oo odb?dzie si? obrz?d przyj?cia pos?ugi lektorskiej.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiary z okazji kol?dy z?o?yli: Pani Olga Bachanjuk, Wysocka Julia, Przecho?ka Anna, Majewska Irena, Pripa Malwina, Banu? Aza, Lisowska El?bieta, Kusrajewa Irena, Drozd Swiet?ana, Bryjak Oksana, Wiwdyczenko Tetiana – Teresa, Kmie? Walentyna, Sulejmanowa Kateryna, W?asjuk Tetjana, Kasapczuk Anna, Kmiet Odarka, Uszakowa ?ucja, Krasowska Anna, Ka?akaj?o Irena, Ko?oty?o Irena, Nemczuk Olga, Kiriazijewa Natalia, K?ambocka Janina, Herman Ludmi?a, Grynczuk Anna, Kozubasz Olga, ?o?towska Wanda, Kulka Stepania, Kosowan Oksana, Hucu? Luba, Pan Simionesku Stepan, Kazjuk Oleg, Szejka Jan, Oberty?ski Edik, Artmenko Anatolij, Uszakow Andrzej, Hontowjuk Grzegorz, Bartosz Anton, Luptowicz Edward, Malicki Ignacy i W?adys?aw, Rodzina Steckich, Kowalski, Staroszczuk, Kosowan, Zapa?, Pyptjuk, Borys, Boroszenko, Simaka, Iwanaszczuk, Bugnia, Perepeluk, Koz?owskych, Kowa?yk – Kry?anowski, Todoriw, Hildebrant, Bert, Szuk, Moczulskich, ?erebluk, Pajczyk, Tudos, Grygorowycz, Gola, Andrjejewa, Danyk Anna i Wasyl, Dorosz Irena i Oleksandr, Struty?ska Wiera i W?adys?aw, Struk Ludmi?a i Roman oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Mudrak Anny, Zubrzycki Mieczys?awa i Zoi, Tkaczow Julii, Byndiu Waleria, Korniejewoj Anny.

15. Organizujemy zbi?rk? produkt?w dla 2 ?o?nierzy z ATO. S? to nasi Parafianie. Ch?tne osoby prosz? aby przynios?y produkty na plebani? w poniedzia?ek lub wtorek od g. 12.oo do 14.oo lub od 17.oo do 18.oo. Potrzebne s?: konserwy mi?sne i rybne, rodzynki, orzechy, figi, abrykos suszony, ?liwka suszona, nasiona s?onecznika, sucha kie?basa w plasterkach, sad?o, suche pieczywo, bublyky, cytryny.

16. Kontynuujemy kol?d?. W zakrystii mo?na zapisa? si? na kol?d? dodatkow? – poniedzia?ek, sobot?, niedziel?. Mo?na r?wnie? zaprosi? na po?wi?cenie sklepu lub biura. Ofiar? z okazji kol?dy mo?na z?o?y? w zakrystii. Przypomn?, ?e zbieramy na ogrzewanie ko?cio?a – zam?wi?em panele elektryczne pod 22 ?awki – koszt 5 ooo $.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina