niedziela, 05 czerwiec 2016 22:55

Og?oszenia parafialne (05.06.2016)

** X Niedziela Zwyk?a ** 

• W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Sobota – wspomnienie ?w. Barnaby Aposto?a

• Cieszymy si? obecno?ci? w naszej parafii ks. Mariana, neoprezbitera, kt?rego ks. Arcybiskup skierowa? do pomocy duszpasterskiej na ca?y czerwiec, ?yczymy mu dobrego pobytu na Bukowinie i wiele ?ask Bo?ych. W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?w. ks. Marian udzieli naszym parafianom b?ogos?awie?stwa prymicyjnego.

• Prze?ywamy czerwiec, miesi?c po?wi?cony Naj?wi?tszemu Sercu Jezusowemu, z tej racji odbywaj? si? w naszej parafii nabo?e?stwa czerwcowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, w czwartek przede Msz? o godz. 18.30, w pi?tek i sobot? po Mszy wieczornej.

• Jutro dzieci z naszej parafii wyje?d?aj? na rekolekcje z Bogiem do Jaremczy. Zapraszamy ich z rodzicami na Msz? ?w. o godz. 9.00. Wyjazd odb?dzie si? po Mszy ?w.

• W najbli?sz? sobot? 11 czerwca o godz. 11.00 w Piotrowcach G?rnych b?dzie obchodzona Uroczysto?? Odpustowa ku czci ?w. Antoniego z Padwy.

• W niedziel? 12 czerwca o godz. 18.00 w dawnym ko?ciele p. w. ?w. Antoniego z Padwy b?dzie odprawiona Uroczysta Msza ?wi?ta, na kt?r? szczeg?lnie zapraszamy naszych parafian. Prosz? nie zapomnie? o przyniesieniu lilii dla po?wi?cenia.

• 18 czerwca odb?dzie si? dzi?kczynna pielgrzymka do Lwowa z okazji 15-tej rocznicy wizyty apostolskiej Jana Paw?a II na Ukrainie. Z tej racji w Bazylice Katedralnej we Lwowie b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?w. kt?rej b?dzie przewodniczy? Kardyna? Pietro Parolin z Rzymu. Koszt wyjazdu 250 hrn, mo?na zapisa? si? na ten wyjazd w zakrystii.

• Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Banu? Bogdany, Oskwarek Janiny, Nikitinej Swit?any i Marii, Rarenko Swit?any i Wadyma, Kosowan Oksany.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina