poniedziałek, 31 lipiec 2017 09:48

Og?oszenia parafialne (30.07.2017)

** XVII Niedziela Zwyk?a **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Ignacego Loyoli, kap?ana

Wtorek – wspomnienie ?w. Alfonsa Liguori, biskupa i doktora Ko?cio?a

Pi?tek – wspomnienie ?w. Jana Vianeya, kap?ana

Niedziela – ?wi?to Przemienienia Pa?skiego

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? po?wi?cenie samochod?w i wszelkich pojazd?w z okazji wspomnienia ?w. Krzysztofa. W nast?pn? I niedziel? miesi?ca odb?dzie si? zmiana tajemnic r??a?cowych i adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu.
  • Zapraszamy na nabo?e?stwa w I czwartek miesi?ca (wieczorem Nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i w I pi?tek miesi?ca (Nabo?e?stwo do Serca Pana Jezusa), zach?camy z tej okazji r?wnie? do spowiedzi.
  • W sobot? o godz. 12.00 w Piotrowcach Dolnych b?dzie odprawiona odpustowa Msza ?w. na cze?? ?wi?ta Przemienienia Pa?skiego. Ks. Proboszcz i parafianie serdecznie zapraszaj?.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Banu? Bogdany, Nikitinej Swiet?any, Kosowan Oksany, Bert Kariny.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

?yczymy b?ogos?awionej niedzieli i obfitych ?ask Bo?ych w nowym tygodniu.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina