środa, 15 sierpień 2012 08:21

Og?oszenia parafialne (12 sierpnia 2012)

**19 Niedziela Zwyk?a**

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo.

2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W tym tygodniu wspominamy:

  • wtorek – ?w. Maksymiliana Marii Kolbego, kap?ana i m?czennika
  • ?roda – Uroczysto?? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. Przynie?my do po?wi?cenia kwiaty i zio?a.
  • czwartek – od g. 17.oo wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie i zakonne

4. W poniedzia?ek nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze o g. 19.oo.

5. Mamy otwarty ko?ci?? ca?y dzie?. Osobom dy?uruj?cym serdecznie dzi?kuj?. Parafian przechodz?cych obok ko?cio?a zapraszam na modlitw?.

6. Pod koniec pa?dziernika planujemy zorganizowa? 8 – 9 dniowy wyjazd do Polski dla dzieci i m?odzie?y z naszej Parafii. Trasa wyjazdu: Warszawa, Cz?stochowa, Krak?w, Maniowy, Brenna. Zainteresowanych rodzic?w prosimy zg?asza? si? do ks. proboszcza Marka.

7. Spotkanie cz?onk?w ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo.

8. Dzi?kuj? za sobotnie sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Dziminska Ludmy?a, Jakowenko Ludmy?a, Onufrijewa Jelyzaweta, W?adyka Swit?ana Prospekt Niezale?no?ci, Prytu?a Neonila ul. A?maaty?ska. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie ko?cio?a w poniedzia?ek.

9. B?g zap?a? za przyniesione dary na utrzymanie ksi??y i si?str. Dodatkowe ofiary materialne na remont dachu ko?cio?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Rodzin?, Szewczyk Walentyna, Majewska Irena, Babiak Ludmi?a, Rodziny Onaczuk, Krusznickich, Paw?owicz, Zapolskich, Oskwarek oraz Bogu wiadome osoby. Dzi?kuj? za ka?d? ofiar?.

10. We wrze?niu chc? doko?czy? prace remontowe przy dachu ko?cio?a. Zosta?o jeszcze 550 m? do pokrycia. Zakupi?em 900 kg blachy miedzianej, z przywozem do ko?cio?a. Potrzeba nam jeszcze zakupi? 1600 kg blachy oraz haki na rynny.

11. W czasie planowania urlop?w i wakacyjnych wyjazd?w pami?tajmy o obowi?zku uczestnictwa we mszy ?w. niedzielnej. To nasze ?wiadectwo wiary.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina