niedziela, 16 grudzień 2012 12:02

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

- 18-23 XII 2012 Czerniowce -

18 grudnia, wtorek

g.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? o uzdrowienie
g. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
Po mszy ?w. – spotkanie dla cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich, Rodziny Kolpinga, Towarzystwa Polskiego, R?? R??a?cowych, Ch?ru parafialnego

19 grudnia, ?roda

g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
g.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitwa o uzdrowienie
g. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
Po mszy ?w. – spotkanie dla cz?onk?w wsp?lnoty biblijno - charyzmatycznej „Isus – d?ere?o lubowi" i Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelii

20 grudnia, czwartek

g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
g.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitwa o uzdrowienie
g. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
Po mszy ?w. – nauka dla kobiet i m?odzie?y ?e?skiej

21 grudnia, pi?tek

g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
g.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitwa o uzdrowienie
g. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
Po mszy ?w. – nauka dla m??czyzn i m?odzie?y m?skiej

22 grudnia, Sobota

g. 8:00 – spowied?
g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkich
g.11:00 – spowied? i msza ?w. dla dzieci od kl. I - IX. Po mszy ?w. spotkanie dla dzieci
g.16:00 - WYSTAWIENIE NAJ?WI?TSZEGO SAKRAMENTU
g.16:00 – spowied? dla wszystkich
g.18:30 - msza ?w. o uzdrowienie z nauk? og?ln? dla wszystkich.
Po mszy ?w. – nauka dla m?odzie?y pracuj?cej, student?w i m?odych os?b samotnie ?yj?cych

23 grudnia, Niedziela

g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln?
g. 11:00 – msza ?w. z nauk? dla dzieci i m?odzie?y. Spotkanie dla dzieci
g. 13:00 - msza ?w. z nauk? og?ln?

Rekolekcj? poprowadzi ojciec Janusz Maria Andrzejewski, dominikanin, by?y egzorcysta, pracuj?cy w diecezji odessko - symferopolskiej, wyk?adowca Pisma ?wi?tego w Instytucie ?w. Tomasza w Kijowie oraz w Wy?szym Seminarium Duchownym w Worzelu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina