niedziela, 14 czerwiec 2015 18:22

Og?oszenia parafialne (14.06.2015)

** XI Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. Z racji wspomnienia ?w. Antoniego zapraszamy serdecznie na odpust do ko?cio?a ?w. Antoniego przy dworcu ( ul. Nikitina ) dzi? o g. 18.oo. Przynie?my lilie do po?wi?cenia. B?dzie r?wnie? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci.

4. Zapraszamy na nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? ?w. o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

5. Spotkanie Rodziny Kolpinga odb?dzie si? dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo w pomieszczeniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – ul. Szewczenka 28.

6. Spotkanie Ruchu Rodzin Nazareta?skich z ks. Stanis?awem Sw?rk? w poniedzia?ek. Od g. 15.30 mo?liwo?? indywidualnych rozm?w. O g. 18.30 ks. Stanis?aw odprawi msz? ?w. i udzieli specjalnego b?ogos?awie?stwa z racji swego jubileuszu – 25 rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich. Po mszy ?w. konferencja.

7. W okresie wakacji nauki religii – katechezy dla dzieci i m?odzie?y nie b?dzie.

8. Spotkanie Legionu Maryi w pi?tek po mszy ?w. wieczornej

9. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Greku? Jany, Kogut Swiet?any, Stela Marii, Drozdyk Marii i Antona, Bojko Silwijana i Ludmi?y.

11. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Paw?owicz Lila, Dudczak Janina, Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Oberty?ska Wanda, Pan Fakas Jewhen, Pu?yk Anatolij, Rodzina Goriaczko, Fakas, Baranowskich i Czapara, Zapolskich, Mackulak Aurelia i Josyf oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za dar serca.

12. Trwaj? prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: ?erebljuk Tatianie, Bartosz Antonu, Stefanjuk Eugenii, Onoprijczuk Polinie, Gawluk Stanis?awowi, Kmiet Rus?anie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu posi?k?w na najbli?szy tydzie?.

13. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina