poniedziałek, 05 październik 2015 16:15

Og?oszenia parafialne (04.10.2015)

** XXVII Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji I niedzieli miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie seminarium duchownego w Brzuchowicach – Lwowie. Modlimy si? dzi? w intencji naszego Papie?a Franciszka z okazji imienin i w naszego miasta. Pozdrawiamy r?wnie? wszystkich nauczycieli z racji ich ?wi?ta.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* ?roda – Naj?wi?tszej Maryi Panny R??a?cowej. Jest to ?wi?to patronalne cz?onki? R?? R??a?cowych, kt?re zapraszam na msz? ?w. po??czon? z r??a?cem w ?rod? o g. 9.oo

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi – Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek o g. 18.oo, pi?tek i sobot? po mszy ?w. wieczornej

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Przypominamy o obowi?zku ucz?szczania na lekcj? religii dzieci i m?odzie?y. Program wywieszony jest w gablotce

6. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30, ch?ru we wtorek g. 18.oo

7. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?. Poszukujemy Parafian do dy?uru w ko?ciele: we wtorek od g. 14.oo i w ?rod? od g. 14.oo

8. Cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich zapraszam w poniedzia?ek na spotkanie formacyjne z ks. Stanis?awem. Od g. 16.oo indywidualne rozmowy, o g. 18.3o msza ?w., o g. 19.oo konferencja.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Proskurnjak Walentyny, Dmytraszczuk Krystyny, Kogut Nadii, Oczeretian Ally, Jasyszczuk Wiry.

11. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Prytu?a Nela, Szewczuk Nela, G?owacka Wanda, Szaw?owska Janina, Uszakowa ?ucja, Majewska Irena, Soko?owa Czes?awa, ?o?towska Wanda, Glazer Jadwiga, Pan Lunkasz Swiatos?aw, Waceba Roman, Rodzina ?ysenko, Krusznickich, Goriaczko, Gumenjuk oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

12. Zapraszamy na nauk? j?zyka polskiego dla dzieci na plebani. Spotkanie w sobot? o g. 10.oo dla dzieci z I i II kl., o g. 13.oo dla dzieci z kl. III i starszych

13. M?odzie? w wieku od 16 do 30 lat mo?e zapisa? si? na ?wiatowe Dni M?odzie?y, kt?re odb?d? si? w Krakowie 20 - 31 lipca 2016 r. Zapisy i szczeg??owa informacja u s. Ireny i ks. Andrzeja

14. Kontynuujemy prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Drozdek Alinie, Czehorian Alonie, Hawluk Katarzynie, Bi?ostockiej Allie, Tarabinie Marii. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

15. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina