niedziela, 10 lipiec 2016 22:17

Og?oszenia parafialne (10.07.2016)

** XV Niedziela Zwyk?a ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – ?wi?to ?wi?tego Benedykta – patrona Europy

Sobota – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny z G?ry Karmel

  • W przysz?? niedziel? w naszej parafii odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b w podesz?ym wieku i chorych.
  • W najbli?szy pi?tek 15 lipca po Mszy ?w. wieczornej odb?dzie si? ostatnie spotkanie dla m?odzie?y wyje?d?aj?cej na ?wiatowe Dni M?odych do Krakowa.
  • Bracia Karmelici Bosi serdecznie zapraszaj? na Uroczysto?? Odpustow? ku czci Matki Bo?ej Szkaplerznej w Berdyczowie, kt?ra odb?dzie si? w niedziel? 17 lipca o godz. 11.00.
  • W najbli?szym czasie planujemy przenie?? wszystkie ksi??ki do parafialnego archiwum, ale potrzebujemy ch?tnych, kt?rzy by mogli pom?c w czyszczeniu tej literatury. Ochotnik?w prosimy zg?asza? si? do zakrystii.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Dorosz Poliny, Lutyk Marii, Moczulskiej Walentyny, Kaziuk Teofila i Eugenii, Hawliuk Stanis?awa.
  • Ostatnio na potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: Wanda ???towska, Brenyk Denys i Weronika,Smotrycka Anastazja, rodz. Zo?otowskich, rodz. ?ysenko, oraz Bogu wiadome osoby. Serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina