niedziela, 21 sierpień 2016 18:04

Og?oszenia parafialne (21.08.2016)

** XXI Niedziela Zwyk?a ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie NMP Kr?lowej

?roda – ?wi?to ?w. Bart?omieja, aposto?a

Sobota – wspomnienie ?w. Moniki

  • W nast?pn? niedziel?, w naszej parafii odb?dzie si? powitanie nowego proboszcza ks. Anatolija Szpaka.
  • W przysz?? niedziel? o godz. 15.00 w Dawidenach b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?wi?ta odpustowa ku czci ?w. R??y z Limy.
  • Serdeczne B?g zap?a? za pomoc w czyszczeniu ksi??ek. Jest ich coraz mniej, ale nadal potrzebujemy pomocy. Ch?tni mog? przychodzi? codziennie od godz. 11.00 na nasze parafialne podw?rko.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Zubrzyckiego Mieczys?awa, Mudrak Anny, Tkaczowej Julii, Byndiu Waleria, Korniejewej Anny.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina