niedziela, 02 październik 2016 17:26

Og?oszenia parafialne (02.10.2016)

** XXVII Niedziela Zwyk?a **

W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Franciszka z Asy?u

?roda – wspomnienie ?w. Faustyny Kowalskiej

Pi?tek – wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny R??a?cowej

  • Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y.
  • Zmar? ?p. Piotr Mokrzycki, ojciec ks. Abpa Mieczys?awa Mokrzyckiego, pogrzeb odb?dzie si? jutro, zach?camy do modlitwy w jego intencji.
  • W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek miesi?ca (zapraszamy na nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i pierwszy pi?tek miesi?ca. W tych dniach b?dziemy tradycyjnie odwiedza? chorych.
  • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
  • Pragniemy zawiadomi?, ?e 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, chcemy si? ju? teraz duchowo przygotowywa? do tego wydarzenia.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Slimak Antoniny, Wojcickiej Larisy, Borys Marii, Czeban Jany, Deriabinej Ireny.
  • Ostatnio na remont i potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: Daszkewycz Olena, ???towska Wanda, Krasowska Anna, Majewska Irena, Smotrycka Anastazja, Kaczy?ska Bronis?awa, Paw?owicz Lilia, Hrynczuk Anna, p. Jadwiga, rodz. Ba?aniuk, Mandzilewskich.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina