niedziela, 16 październik 2016 20:37

Og?oszenia parafialne (16.10.2016)

** XXIX Niedziela Zwyk?a ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Ignacego Antioche?skiego

Wtorek – ?w. ?ukasza Ewangelisty

  • W najbli?sz? sobot? 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, uroczyste powitanie obrazu odb?dzie si? o godz. 18.00, o godz. 19.30 b?dzie Msza ?wi?ta.
  • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
  • 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? ju? teraz zapisywa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz.
  • W ?rod? 19 pa?dziernika do naszej parafii przyjedzie ks. Stanis?aw Sw?rka, od godz. 16.00 b?dzie czas na indywidualne rozmowy, o godz. 19.00 Msza ?wi?ta dla cz?onk?w Ruchu Nazareta?skich Rodzin.
  • 30 pa?dziernika o godz. 19.00 w naszym ko?ciele odb?dzie si? koncert „Reqiem" z okazji Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych i wspomnienia wiernych zmar?ych.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Tkaczuk Aleksandra, Kononychinej Ireny, Horiaczko Julii, Glugowskiego Anatolia, Jakowenko Ireny.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina