niedziela, 30 październik 2016 22:12

Og?oszenia parafialne (30.10.2016)

** XXXI Niedziela Zwyk?a ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych

?roda – wspomnienie wszystkich wiernych zmar?ych

Pi?tek – wspomnienie ?w. Karola Boromeusza, biskupa

  • W tym tygodniu rozpoczynamy miesi?c listopad, jest to czas szczeg?lnej modlitwy za naszych bliskich zmar?ych, w naszym ko?ciele b?dziemy si? za nich modli?: w poniedzia?ek, wtorek, ?rod? przede Msz? porann?, czwartek, pi?tek i w sobot? przede Msz? wieczorn?. W dniach 1-8 listopada mo?emy uzyska? odpust zupe?ny dla zmar?ych za modlitewne nawiedzenie cmentarza.
  • R?wnie? w tym tygodniu obchodzimy I Czwartek miesi?ca (Nabo?e?stwo do Ducha ?w. po Mszy wieczornej), I Pi?tek Miesi?ca i I Niedziela miesi?ca (w tym dniu zmiana tajemnic r??a?cowych i adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu).
  • W najbli?szy czwartek i pi?tek odb?d? si? odwiedziny chorych.
  • W dniu dzisiejszym niestety nie odb?dzie si? koncert „Reqiem", jest odwo?any z powodu choroby jednej solistki.
  • Od dzisiaj u s. Anny mo?na zam?wi? kolejne prenumeraty katolickich czasopism: „Водограй", „Розарій", „Слово між нами".
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Mackulak Aurelii, Bi?eckiej Jadwigi, Bartosz Antoniego, Stefaniuk Olega, Tarabrinej Marii.
  • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Smotrycka Anastazja, Kaczy?ska Bronis?awa, rodz. Kowa?yk-Kry?anowskich i Mudrak. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"
Mt 10, 38
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina