niedziela, 06 listopad 2016 00:02

Og?oszenia parafialne (06.11.2016)

** XXXII Niedziela Zwyk?a ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

?roda – ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Latera?skiej

Czwartek – wspomnienie ?w. Leona Wielkiego, papie?a

Pi?tek – wspomnienie ?w. Marcina

Sobota – wspomnienie b?. Jozafata Kuncewicza, biskupa i m?czennika

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych, natomiast w nast?pn? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
  • W czwartek od godz. 17.00 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? skorzystania z sakramentu pokuty.
  • Przypominamy, ?e u s. Anny mo?na zam?wi? prenumeraty katolickich czasopism na kolejny rok: „Водограй", „Розарій", „Слово між нами".
  • Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 9.00 w pomieszczeniu przy ul. Szewczenki 28, odb?dzie si? spotkanie dla cz?onk?w Rodziny Kolpinga.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Bocho?ko Mariany, Hutnickiej Adeliny, Marusyk Zoji, S?obodianiuk Haliny.
  • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Sidlarczuk Jaros?awa, Zota Genowefa, Wanasiak Maria, Tarabrina Maria, Tu? Walentyn.. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina