niedziela, 04 grudzień 2016 22:58

Og?oszenia parafialne (04.12.2016)

** II Niedziela Adwentu ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Miko?aja, biskupa

?roda – wspomnienie ?w. Ambro?ego z Mediolanu

Czwartek – uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia NMP

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie po?wi?cenie op?atk?w, kt?re mo?na b?dzie zabra? do domu a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci. W sklepiku parafialnym s? jeszcze wie?ce adwentowe, kt?re r?wnie? mo?na zabra? do domu sk?adaj?c dowoln? ofiar?.
  • Od dzisiaj w zakrystii mo?na zapisywa? si? na kol?d?. Jest to wizyta duszpasterska w czasie kt?rej kap?an modli si? w naszych mieszkaniach, b?ogos?awi je a tak?e jest do dyspozycji aby porozmawia? na wa?ne dla was tematy.
  • Zapraszamy dzieci z rodzicami na Msze ?w. roratnie, kt?re odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek o godz.18.30, ?rod? o godz. 7.00 (po Mszy ?w. zapraszamy dzieci na ?niadanie) i pi?tek o godz. 18.30. W poniedzia?ek po Mszy ?w. roratniej zawita do naszych dzieci ?w. Miko?aj, serdecznie dzi?kujemy wszystkim ofiarodawcom za pomoc w zorganizowaniu jego wizyty.
  • W najbli?szy czwartek i w pi?tek b?dziemy odwiedza? chorych przed ?wi?tami.
  • W ?rod? wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 9.00. Natomiast serdecznie zapraszamy was na godz. 11.00 poniewa? w tym czasie b?dzie odprawiona Msza ?wi?ta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Mieczys?awa Mokrzyckiego, kt?ry przyjedzie do Czerniowiec aby prze?y? wraz z ksi??mi i siostrami naszego dekanatu wigili?.
  • W sobot? o godz. 13.00 odb?dzie si? spotkanie dla rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?wi?tej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Horodinskiej Marii, Antoniuk Julii, K?odnickiej Tatiany, Pyndyk Lilii, Paw?owicz Natalii.
  • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Soko?owa Czes?awa, Ilkowycz Krystyna, rodz. Horiaczko. Wonsowycz, Proskurniak, Prytu?a, Dorosz, Szyma?skich. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina