poniedziałek, 19 grudzień 2016 09:59

Og?oszenia parafialne (18.12.2016)

** IV Niedziela Adwentu **

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

?roda – wspomnienie ?w. Piotra Kanizjusza

SobotaWigilia Bo?ego Narodzenia, w tym dniu wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o 19.30, Natomiast zapraszamy serdecznie wszystkich na uroczyst? Pasterk?, kt?ra b?dzie odprawiona pod przewodnictwem bpa Mariana Buczka o godz. 20.00.

NiedzielaUroczysto?? Narodzenia Pa?skiego

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie przedstawiona scenka Bo?onarodzeniowa przygotowane przez s. Iren? z parafianami, a tak?e mo?na kupi? bardzo smaczne ciasteczka, wypieczone przez cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich, ofiary kt?re z?o?ycie b?d? przekazane na medyczn? opiek? dla mamy siostry Eli.
  • Jutro w poniedzia?ek o godz. 15.00 odb?dzie si? uroczyste otwarcie szopki w Czerniowcach, zach?camy do udzia?u w tym wydarzeniu.
  • W ?rod? od godz. 16.00 b?dziemy dekorowa? choinki i budowa? szopk?, zapraszamy wszystkich ch?tnych, szczeg?lnie m??czyzn do pomocy w tej sprawie.
  • Zach?camy do skorzystania z przed?wi?tecznej spowiedzi, przypominamy, ?e mo?na si? wyspowiada? w tygodniu codziennie p?? godziny przed ka?d? Msz? ?w. a w spos?b szczeg?lny zapraszamy w czwartek w czasie adoracji od godz. 17.00 do godz. 18.30.b?d? spowiada? w tym czasie kap?ani z innych parafii.
  • W pi?tek po Mszy ?w. o 9.00 zapraszamy na wsp?ln? wigili? wszystkie osoby samotne z naszej parafii, jak zawsze jest ona organizowana przez cz?onk?w ze wsp?lnoty Rodzina Kolpinga.
  • Zapraszamy dzieci z rodzicami na Msze ?w. roratnie, kt?re odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek o godz.18.30, ?rod? o godz. 7.00 (po Mszy ?w. zapraszamy dzieci na ?niadanie) i pi?tek o godz. 18.30.
  • Bardzo dzi?kujemy za dostarczenie choinek do naszego ko?cio?a p. Antonowi Bartosz.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Proskurniak Walentyny, Dmytraszczuk Krystyny, Oczeretian A??y, ?ysenko Micha?a, Popoweckiej Lesi.
  • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena i inne Bogu znane osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina