poniedziałek, 02 styczeń 2017 15:39

Og?oszenia parafialne (01.01.2017)

** Uroczysto?? Bo?ej Rodzicielki ** 

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Bazylego i Grzegorza z Nazjanzu, biskup?w i doktor?w Ko?cio?a

Pi?tek – Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego (po?wi?cenie kredy i kadzid?a). Msze ?w. 9.00 i 18.30 godz.

Niedziela – ?wi?to Chrztu Pa?skiego

  • Dzisiaj prze?ywamy dzie? modlitwy o pok?j na ca?ym ?wiecie, szczeg?lnie w naszym kraju, r?wnie? pami?tajmy w swoich modlitwach o Abp Mieczys?awie Mokrzyckim, kt?ry obchodzi swoje imieniny. Taca zebrana w czasie Mszy ?w. zostanie przeznaczona na potrzeby seminarium. Dzisiaj jeszcze b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych a w przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
  • R?wnie? w tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek miesi?ca (po Mszy wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i pierwszy pi?tek miesi?ca.
  • Nadal trwa okres odwiedzin duszpasterskich W tym tygodniu b?dziemy odwiedza? nast?pne rodziny. Szczeg??owy plan odwiedzin mo?na zobaczy? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Banu? Bogdany, Oskwarek Janiny, Nikitinej Swit?any, Kosowan Oksany.
  • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: ?o?towska Wanda, Szaw?owska Janina, Karnafel Nina, Dzimi?ska Ludmi?a, Myckaniuk Stepan, Majewska Irena, Piddubna Antonina, Zazuli?ska Natalia, Tarabrina Maria, Skowro?ska Wielcia, p. Anna, p. Jadwiga, rodz. Zo?otowskich, Wonsowycz, Sawczuk, Horiaczko oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczymy wszelkich ?ask Bo?ych i wielkiej rado?ci p?yn?cej z prze?ywania tajemnicy obecno?ci Boga w naszych sercach.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina