poniedziałek, 09 styczeń 2017 14:33

Og?oszenia parafialne (08.01.2017)

** Niedziela Chrztu Pa?skiego ** 

  • W liturgii Ko?cio?a dzisiaj ko?czymy okres Bo?ego Narodzenia (chocia? kol?dy b?dziemy jeszcze ?piewa? do 2 lutego) natomiast jutro rozpoczniemy okres zwyk?y.
  • Dzisiaj jeszcze b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci, a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych.
  • Nadal trwa okres odwiedzin duszpasterskich W tym tygodniu b?dziemy odwiedza? nast?pne rodziny. Szczeg??owy plan odwiedzin mo?na zobaczy? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a. W czwartek ko?czymy planowany program odwiedzin duszpasterskich, je?eli kto? z r??nych powod?w nie m?g? przyj?? ksi?dza i nadal pragnie to uczyni?, to prosimy zg?osi? si? do zakrystii.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kmie? Walentyny, Kmie? Leontyny, Kmie? Swit?any, Kmie? Edwarda, Kaplin Olgi.
  • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: ?o?towska Wanda, Halina Alekseu, rodz. Kowa?yk-Kry?anowskich oraz Bogu wiadome osoby . Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy wszelkich ?ask Bo?ych i wielkiej rado?ci p?yn?cej z prze?ywania tajemnicy obecno?ci Boga w naszych sercach.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina