wtorek, 30 maj 2017 09:57

Og?oszenia parafialne (28.05.2017)

** VII Niedziela Wielkanocy **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

?roda – ?wi?to Nawiedzenia NMP

Czwartek – wspomnienie ?w. Justyna, m?czennika

Sobota – wspomnienie ?w. Karola Lwangi i towarzyszy, m?czennik?w

  • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? niedziel? prze?ywamy Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, po Mszy ?w. b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych, o godz. 11.00 b?dzie odprawiona Msza ?w. po??czona z sakramentem bierzmowania.
  • Dzisiaj w naszym mie?cie o godz. 14.00 odb?dzie si? marsz dla rodziny, zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tej manifestacji w obronie praw rodziny.
  • W najbli?szy czwartek w naszym ko?ciele nie b?dzie Mszy ?w., poniewa? wszyscy kap?ani i ministranci z naszej archidiecezji maj? w tym dniu spotkanie we Lwowie.
  • W najbli?sz? sobot? po Mszy ?w. wieczornej odb?dzie si? czuwanie modlitewne przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego, zapraszamy na to nabo?e?stwo w spos?b szczeg?lny kandydat?w do bierzmowania.
  • Z racji I pi?tku miesi?ca b?dziemy odwiedza? chorych w pi?tek i w sobot?.
  • Dzisiaj dzieci i m?odzie? obchodz? zako?czenie roku szkolnego, z tej racji zapraszamy ministrant?w i m?odzie? do Bojan na turniej z pi?ki no?nej i podsumowanie roku. Wyjazd o godz. 15.00.
  • W dniach 12-17 czerwca organizujemy wakacje z Bogiem dla dzieci w Jaremczy. Koszt pobytu stanowi 500 hrn. Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? dzieci na ten wyjazd.
  • W dniach 20-28 czerwca organizujemy wyjazd nad morze do Odessy dla m?odzie?y od 10 klasy i starszych. Koszt wyjazdu 500 hrn + koszt biletu na poci?g. Ch?tni mog? zapisa? si? w zakrystii.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Cabak Micha?a, Meszak Krystyny, Jakowenko Inny, Cyganiuk Antoniny, Wachtel Luby.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Ursulak Halina, Ko?odij Daria, Ursulak Tatiana, ?o?towska Wanda, Turkiewicz Oresta, Krasowska Anna, Majewska Irena, Ste?ki Jan, rodz. Grabowskich, Bruker, Kowa?yk-Kry?anowskich, Majewskich. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina