niedziela, 11 czerwiec 2017 19:35

Og?oszenia parafialne (11.06.2017)

** Uroczysto?? Tr?jcy Przenaj?wietszej **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Antoniego z Padwy

Niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Jezusa

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? nabo?e?stwo czerwcowe i b?ogos?awie?stwo dzieci. W przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 9.00 odb?dzie si? uroczysta procesja ku czci Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Jezusa. Z tej racji prosimy o przygotowanie o?tarzy poszczeg?lne grupy parafialne: 1 o?tarz – r??e r??a?cowe i Legion Maryi; 2 o?tarz – Ruch Rodzin Nazareta?skich; 3 o?tarz – Rodzina Kolpinga i Towarzystwo Polskie; 4 o?tarz – m?odzie? i ministranci. Prosimy, ?eby przysz?y dziewczynki do sypania kwiat?w i dzieci pierwszokomunijne w bia?ych strojach.
  • Jutro w naszym ko?ciele wieczornej Mszy ?w. nie b?dzie, natomiast zapraszamy was serdecznie do ko?cio?a ?w. Antoniego, gdzie o godz. 18.30 odb?dzie si? Uroczysta Eucharystia ku czci ?wi?tego z Padwy. Nie zapomnijmy zabra? ze sob? lilie.
  • We wtorek o godz. 11.00 w Piotrowcach G?rnych b?dzie odprawiona Msza ?w. odpustowa ku czci ?w. Antoniego, a wieczorem o godz. 19.00 w Sadog?rze odb?dzie si? kolejne fatimskie czuwanie.
  • Prosimy o wsparcie finansowe w leczeniu i о modlitw? w intencji Oleny Dowhalowej, niedawno trafi?a do szpitala w Kijowie, lekarze stwierdzili, ?e potrzebuje kosztownej operacji. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ofiary mo?emy z?o?y? do skarbonki w r?kach ministranta.
  • W dniach 4-8 lipca odb?dzie si? piesza pielgrzymka ze ?niatynia do Bo?szowiec. Koszt uczestnictwa w tej pielgrzymce – 100 hrn. Ju? od dzisiaj mo?na w zakrystii zapisywa? si? na pielgrzymk?. Zapraszamy szczeg?lnie do udzia?u w niej m?odzie?.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Hutnickiej Adeliny, Bocho?ko Mariany, Marusyk Zosi, S?obodianiuk Haliny, Bocho?ko Mariny.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Zota Genowefa, Skredka Stefania, Hucu? Luba, Wagner Ludmi?a, Mudrak Anna, rodz. Kowa?yk-Kry?anowskich, Jakymczuk. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina