niedziela, 18 czerwiec 2017 20:10

Og?oszenia parafialne (18.06.2017)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a ** 

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

?roda – wspomnienie ?w. Alojzego Gonzagi, mnicha

Pi?tek – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa

Sobota – Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? uroczysta procesja ku czci Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Jezusa. W przysz?? niedziel? do naszej parafii zawita neoprezbiter ks. Miko?aj Bystrycki i w czasie Mszy ?w. o godz. 9.00; 11.00; 13.00 odprawi dla nas Eucharysti? z prymicyjnym b?ogos?awie?stwem.
  • W sobot? o godz. 11.00 w ko?ciele jezuickim b?dzie odprawiona Msza ?w. odpustowa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Ks. Stanis?aw i parafianie serdecznie zapraszaj?.
  • B?g zap?a? za wsparcie finansowe w leczeniu i zamodlitw? w intencji OlenyDowhalowej, w zesz?? niedziel? na ten cel nam si? uda?o zebra? 4450 hrn.
  • W dniach 4-8 lipca odb?dzie si? piesza pielgrzymka ze ?niatynia do Bo?szowiec. Koszt uczestnictwa w tej pielgrzymce – 100 hrn. Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? si? na pielgrzymk?. Zapraszamy szczeg?lnie do udzia?u w niej m?odzie?.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Andrijewicz Wasyla, Zapolskiej Oleny, MychniukSwit?any, German Ludmi?y, Ze?enej Natalii.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, Kusrajewa Irena, Soko?owa Czes?awa, Polak An?elina, rodz. Horiaczko. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina