poniedziałek, 03 lipiec 2017 10:36

Og?oszenia parafialne (02.07.2017)

** XIII Niedziela Zwyk?a **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Poniedzia?ek – ?wi?to ?w. Tomasza, Aposto?a

I czwartek miesi?ca (po Mszy wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego)

I pi?tek miesi?ca (nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa)

  • Dzisiaj z racji I niedzieli miesi?ca po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. Taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
  • Zgodnie ze zwyczajem z lat ubieg?ych w lipcu i w sierpniu Mszy ?w. wieczornej w niedziel? nie b?dzie.
  • Jutro po Mszy ?w. wieczornej w salce parafialnej odb?dzie si? spotkanie organizacyjne przed pielgrzymk? do Bo?szowiec.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Mackulak Luby, Szyma?skiej Haliny, Zaloga Ludmi?y, Skredka Micha?a, Drozdek Aliny.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

?yczymy b?ogos?awionej niedzieli i obfitych ?ask Bo?ych w nowym tygodniu.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"
Mt 10, 38
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina