niedziela, 23 lipiec 2017 22:08

Og?oszenia parafialne (23.07.2017)

** XVI Niedziela Zwyk?a ** 

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Olgi

Wtorek – ?wi?to ?w. Jakuba, aposto?a

?roda – wspomnienie ?w. Joakima i Anny, rodzic?w NMP

Pi?tek – wspomnienie ?w. W?odzimierza

Sobota – wspomnienie ?w. Marty

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Dzisiaj r?wnie? do naszej parafii zawita figurka Matki Bo?ej Fatimskiej. Uroczyste powitanie figurki odb?dzie si? na pocz?tku Mszy ?w. o godz. 13.00. Program szczeg??owy znajduje si? na gablotce. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
  • W przysz?? niedziel? po ka?dej Mszy ?w. b?dzie po?wi?cenie samochod?w i wszelkich pojazd?w z okazji wspomnienia ?w. Krzysztofa, kt?re wypada 25 lipca.
  • W sobot? o godz. 11.00 w Storo?y?cu odb?dzie odprawiona odpustowa Msza ?w. ku czci ?w. Anny. Ks. Proboszcz i parafianie serdecznie zapraszaj?.
  • Serdeczne B?g zap?a? za modlitw? i pomoc finansow? w leczeniu OlenyDowhalowej. W zesz?? niedziel? na ten cel uda?o si? nam zebra? 5100 hrn i 50 €.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Sawczuk Antoniny, Mickiewicz Olgi, Pola?skiej Tatiany, Faliboga Nadii, Hawliuk Katarzyny.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Kaczy?ska Bronis?awa, Pszegocka Anna, Poddubna Lola, rodz. Mudrak, Boroszenko, Horiaczko, Gildebrand. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

?yczymy b?ogos?awionej niedzieli i obfitych ?ask Bo?ych w nowym tygodniu.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina