Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Og?oszenia
poniedziałek, 25 styczeń 2016 13:20

Og?oszenia parafialne (17.01.2016)

** II Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim. 2. Dzi? w trzeci? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy: * czwartek – ?w. Agnieszki, dziewicy i m?czennicy 4. We wtorek 19 stycznia o g. 13.oo na p?oszczy Naj?wi?tszej Maryi Panny odb?dzie si? mi?dzy konfesyjne po?wi?cenie wody na Jordan.…
poniedziałek, 11 styczeń 2016 18:14

Og?oszenia parafialne (10.01.2016)

** NIEDZIELA CHRZTU PA?SKIEGO **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w drug? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W dzisiejsz? niedziel? Chrztu Pa?skiego dzi?kujemy Bogu za ?ask? chrztu ?wi?tego, przez kt?r? stali?my si? Dzie?mi Bo?ymi. Dzisiejsz? niedziel? ko?czymy okres Bo?ego Narodzenia. Dekoracja Bo?onarodzeniowa pozostanie do 2 lutego – ?wi?ta Matki Bo?ej Gromnicznej. 4. W czwartek od…
poniedziałek, 28 grudzień 2015 00:37

PLAN KOL?DY 2015–2016 rok

1. Poniedzia?ek 28.12.2015 g. 11.oo – Prospekt Nezale?nosti, Kowalczuka 30/20x. Marek 2. Poniedzia?ek 28.12.2015 g. 11.oo – Komarowa, Worobkewycza, Parkowyj Proizd22/13 x. Andrzej 3. Wtorek 29.12.2015 g. 11.oo –– Ruska, Hejne, Or?owska, Kiszyniwska, Bojaniwska, Rustawelii, Fastiwska, Dnistranska 34/20 x. Andrzej 4. Wtorek 29.12.2015 g. 11.oo – Chmielnickoho, Ba?asziwska, 29 – ho Bereznja, Uniwersytecka, Gagarina, L. Ukrainki, Wawi?owa, Perejas?awska, Nahirna, Kosmodemja?skoj, Cha?turina, Skoworody, prow. Chortyckyj, Esto?ska, Turgieniewa 25/21 x. Marek 5. ?roda 30.12.2015 g. 11.oo – Kaniuka, prow. Koby?yci, Za?o?eckoho, Ruda?skoho, Kozaczuka, Repina, Ol?ycza, Karmeluka, 1 i 2 prow. Karmeluka, Dobrja?skoho, Fuczika, Jaroszy?skoj, Beli?skoho, Sa?tykowa-Szczedrina, Koczubeja 27/22 x. Andrzej 6. ?roda…
poniedziałek, 28 grudzień 2015 00:28

Og?oszenia parafialne (27.12.2015)

** ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo,11.oo, 13.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny udzielimy b?ogos?awie?stwa rodzinom. Swoje ?wi?to patronalne obchodzi Ruch Rodzin Nazareta?skich, kt?rych zapraszam na op?atek po mszy o g. 13.oo 3. W czwartek w ostatnim dniu roku podczas mszy ?w. o g. 18.30 b?dziemy dzi?kowa? Bogu za otrzymane ?aski w 2015 roku oraz przeprasza? za pope?nione…
niedziela, 20 grudzień 2015 12:03

Og?oszenia parafialne (20.12.2015)

** IV NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo, 19.oo i 22.oo, pi?tek g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. W nast?pn? IV niedziel? miesi?ca specjalne uroczyste b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Po ka?dej mszy Parafianiewprowadz? z nas w atmosfer? Bo?ego Narodzenie przedstawiaj?c scenk?: "Opowie?? Bo?onarodzeniowa" .Zapraszamy 3. We wtorek 8 grudnia Papie? Franciszek rozpocz?? w ko?ciele powszechnym Nadzwyczajny Rok Bo?ego Mi?osierdzia. Nasz ko?ci?? jest wyznaczony jako ko?ci?? stacyjny,…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina