Wideo

Wideo (1)

sobota, 16 listopad 2013 22:16

Wideo

Written by

Wideoreporta? z Jubileuszu 200-lecia po?wi?cenia ko?cio?a i nadania tytu?u bazyliki mniejszej


Pasterka, 2013


Jase?ka w wykonaniu dzieci

Jase?ka w wykonaniu dzieci z parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, 1999 r


 Koncert muzyki sakralnej

Koncert muzyki sakralnej w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, 1994 r.


 Program o ?yciu Polak?w na Bukowinie

W Regionalnej Telewizji Lubuskiej 3 marca 2013 roku ukaza? si? program „Tam Szum Prutu Czeremoszu”, o ?yciu Polak?w na Bukowinie. Trzeci odcinek tego programu, pod tytu?em "Losy pozosta?ych" by? kr?cony mi?dzu innymi w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach. Scenariusz i realizacja filmu - Tadeusz Krupa i Mariusz Gabriel. Wsp??tw?rcy - Stowarzyszenie Wsp?lnota Bukowi?ska z Zielonej G?ry, Urz?d miasta Zielona G?ra.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina