Chór Parafialny

Chór Parafialny "Tu Deo", co w tłumaczeniu z łaciny oznacza „Tobie Boże», został założony 22 listopada 2007 roku, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Cecilii - patronki muzyki sakralnej. Głównym inicjatorem utworzenia tego zespołu śpiewaczego był Proboszcz ks. Marek Droździk.

Zachwyt muzyką chóralną i miłość do śpiewu zebrała przedstawicieli różnych zawodów i w różnym wieku, od studentów do emerytów. Chór upiększa Liturgię, w czasie uroczystości i świąt, które odbywają się w parafii. Kierownikiem i dyrygentem chóru jest Lila Pyndyk.

Zapraszamy miłośników muzyki sakralnej do naszego chóru, aby śpiewać na cześć Boga!

   

Msza Święta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedziałek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
Środa - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Piątek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

Słowo Boże  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, słuchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina