Dzieło Kolpinga

"Dzieło Kolpinga"

kolping logo"Dzieło Kolpinga" – to katolickie stowarzyszenie, które towarzyszy i wspiera ludzi w ich życiu, wierze, edukacji i dobrych uczynkach. Edukacja, dzialalność i duchowość – w „Dziele Kolpinga" są to trzy ściśle związane z sobą zakresy pracy i życia".

Stowarzyszenie opierając się na rodzinnych podstawach zachęca wszystkich członków stowarzyszenia do otwartości, zaangażowania w duchu solidarności i wspólnego działania, łączy wszystkie pokolenia w dobrym powołaniu. Przy organizacji istnieje stowarzyszenie młodzieży, o które szczególnie troszczy się "Dzieło Kolpinga".

Celem działalności Dzieła Kolpinga jest:

 • ochrona interesów członków związku
 • edukacja w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, rodziną, ojczyzną
 • pomoc dla członków stowarzyszenia w wykształceniu zawodowym oraz zwiększenie ich poziomu zawodowego.
 • wspieranie członków stowarzyszenia w celu spełnienia ich życiowych potrzeb

Misja organizacji – pomoc w samopomocy!

Rodzina Kolpinga w Czerniowcach
Utworzono: 23.12.1997 r.
Liczba członków: 38
Przewodniczący: Ludwig Markulyak
Prezes: ks. Marek Drozdzik

Działalność Rodziny:

 • organizowanie regularnych spotkań, na których rozwiązuje się bieżące sprawy, jak również studiowanie idei A. Kolpinga i metody ich egzekwowania w życiu.
 • udział ta organizowanie w każdą drugą niedzielę miesiąca Mszy św. o godz. 900
 • realizowanie projektu "Socialna kuchnia", dzięki środkom materialnym partnerskiej RK z Kolonii-Vorinhen (Niemcy) (od 2002 roku).
 • prowadzenie akcji w celu pozyskania funduszy na pomoc potrzebującym (targi książki)
 • organizacja corocznego świątecznego obiadu dla potrzebujących
 • porządkowanie terenu starego cmentarza i troska o opuszczone groby
 • wspólne spędzanie wolnego czasu przez członków RK i parafian
   

Msza Święta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedziałek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
Środa - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Piątek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

Słowo Boże  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, słuchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina