Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
wtorek, 25 czerwiec 2013 10:11

Og?oszenia parafialne (23 czerwca 2013)

** XII NIEDZIELA ZWYK?A **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo i 13.oo - w czasie wakacyjnym mszy ?w. o 18.oo NIE B?DZIE 2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W tym tygodniu wspominamy: poniedzia?ek – Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela. Msze ?w o g. 9.oo i 18.30 czwartek – od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie i zakonne…
poniedziałek, 17 czerwiec 2013 10:29

Og?oszenia parafialne (16 czerwca 2013)

** XI NIEDZIELA ZWYK?A **  1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo i 13.oo - w czasie wakacyjnym mszy ?w. o 18.oo NIE B?DZIE 2. Dzi? rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich obchodzi ks. Andrzej. ?yczymy Jubilatowi wielu ?ask Bo?ych, zdrowia i Bo?ego b?ogos?awie?stwa na dalszej drodze kap?a?skiego ?ycia. 3. Go?cimy dzi? w naszej Parafii nowo wy?wi?conego kap?ana Nazara Bi?yka - mia? praktyk? w naszej Parafii. Podczas ka?dej mszy ?w. udzieli prymicyjnego b?ogos?awie?stwa 4.…
wtorek, 11 czerwiec 2013 09:25

Og?oszenia parafialne (9 czerwca 2013)

** 10 NIEDZIELA ZWYK?A **  1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo i 13.oo - w czasie wakacyjnym mszy ?w. o 18.00 NIE B?DZIE 2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W tym tygodniu wspominamy: wtorek – ?w. Barnaby, Aposto?a czwartek – ?w. Antoniego z Padwy, kap?ana i Doktora Ko?cio?a; od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe…
poniedziałek, 03 czerwiec 2013 12:11

Og?oszenia parafialne (2 czerwca 2013)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a ** 1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 17.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek mszy ?w. nie b?dzie, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo i 13.oo - w czasie wakacyjnym mszy o 18.oo nie b?dzie 2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Bo?ego Cia?a z procesj? do 4 o?tarzy. W tym roku o?tarze przygotowali: Ruch Rodzin Nazaret, Rodzina Kolpinga, R??e R??a?cowe. Legion Maryi i m?odzie?. Dzi?kuj? za wsparcie materialne w przygotowaniach o?tarzy. Dzi?kuj? za pomoc w zorganizowaniu procesji: ks. Andrzejowi, Siostrom, parafialnemu ch?rowi, dzieciom w strojach komunijnych,…
poniedziałek, 27 maj 2013 09:19

Og?oszenia parafialne (26 maja 2013)

** Uroczysto?? Tr?jcy ?wi?tej **  1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Witam prze?o?onych, diakon?w i kleryk?w z naszego seminarium w Brzuchowicach – Lwowie, kt?rzy przyjechali do nas w ramach niedzieli powo?a?. Dzi?kuj? za wsp?lna modlitw?, wyg?oszone S?owo Bo?e. Po mszy wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? na utrzymanie seminarium 3. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo dzieci z naszej Parafii dzi? obchodz? rocznic? I Komunii ?w. 4. Dzi?…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"
Mt 10, 38
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina