Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
wtorek, 21 maj 2013 12:07

Pierwsza Komunia ?wi?ta

W uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, 19 maja, podczas Mszy ?w. o godz 11:00 do Pierwszej Komunii ?wi?tej przyst?pi?o jedenastu dzieci z naszej parafii.
niedziela, 19 maj 2013 10:15

Og?oszenia parafialne (19 maja 2013)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego **  1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? w Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego dzieci z naszej Parafii przyst?pi? do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci i rodzic?w w bia?ym tygodniu na wieczorne nabo?e?stwa 3. W III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? IV niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 4. W przysz?? niedziel? przyjad? do naszej Parafii klerycy z seminarium…
sobota, 18 maj 2013 16:11

?yczeniu jubileuszowe dla Proboszcza!

18 maja to wyj?tkowy dzie? w ?yciu ksi?dza Proboszcza Marka. Z okazji 22-lecia ?wi?ce? kap?a?skich sk?adamy serdeczne ?yczenia Jubilatu. Niech Bo?y Duch, i Jego mi?o?? nape?nia Was i nigdy nie opuszcza. Z wdzi?czno?ci? za pos?ug? kap?a?sk? w naszej parafii. ** Administracja strony i parafianie
W czwartek, 16 maja, odby?si? w naszej Parafii Dzie? chorego. Tegodniazebra?o si?oko?o 50 starszychi schorowanych os?b, kt?rzy otrzymali sakrament namaszczenia chorych.
środa, 15 maj 2013 10:35

Og?oszenia parafialne (12 maja 2013)

** Wniebowst?pienie Pa?skie **  1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. 3. Dzi? w II niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 4. Dzi? podczas mszy o g. 13.oo Jego Ekscelencja Ks. Biskup Leon Ma?y udzieli kandydatom z naszej Parafii sakramentu bierzmowania. Nabo?e?stwo dzi?kczynne za przyj?ty sakrament bierzmowania w pi?tek o g. 18.30. 5. W tym…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina