Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
sobota, 31 marzec 2012 23:36

?WI?TE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK MSZA ?WI?TA WIECZERZY PA?SKIEJ Wspominamy pami?tk? ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kap?a?stwa. Godz. 19.oo - rozpocz?cie liturgii. Po mszy ?w. przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo, kt?r? poprowadzi Ruch Rodzin Nazareta?skich.   WIELKI PI?TEK LITURGIA M?KI I ?MIERCI CHRYSTUSA Zgodnie ze starodawn? tradycj? w tym dniu Ko?ci?? nie sprawuje mszy ?w. Obowi?zuje post ?cis?y. Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z 4 cz??ci: liturgia s?owa, adoracja Krzy?a ?wi?tego, Komunia ?wi?ta i przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Grobu. Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdziaGodz. 18.30 – Droga Krzy?owaGodz. 19.oo – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa. Po zako?czeniu…
sobota, 31 marzec 2012 22:12

Og?oszenia parafialne (01.04.2012 r)

NIEDZIELA PALMOWA M?KI PA?SKIEJ 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek mszy ?w. nie b?dzie – ksi??a wyje?d?aj? do Lwowa na spotkanie z Arcybiskupem, ?roda g. 9.oo, czwartek 19.oo, pi?tek nabo?e?stwo g. 18.30, sobota 19.oo, niedziela g. 8.oo, 11.oo, 13.oo.2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie naszego seminarium we Lwowie Brzuchowicach, w kt?rym przygotowuj? si? go kap?a?stwa klerycy i diakoni. B?g zap?a? za ofiary.3. Po mszy ?w. o g. 9.oo spotkanie R??y, kt?rej zaletark? jest Pani Bronis?awa Malicka. W nast?pn? niedziel? spotkanie R??y „Jezu ufam Tobie”, zelatork? jest Pani Marianna Boho?ko.4. W poniedzia?ek 02.04 po…
czwartek, 29 marzec 2012 16:26

“Droga Krzy?owa”

25 marca, w V Niedziel? Wielkiego Postu, dzieci naszej parafii przedstawili Drog? Krzy?ow?. Od pierwszej stacji, razem z Jezusem, prze?ywali?my Jego ?wi?t? M?k?.
sobota, 24 marzec 2012 17:59

Og?oszenia parafialne (25.03.2012 r)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 /wigilijna z niedzieli/, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. Po mszy ?w. o g. 9.oo spotkanie R??y Pani Anny Korzeniowskiej. W nast?pn? niedziel? spotkanie R??y R??a?cowej „Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa”, zelatork? jest Pani Bronis?awa Malicka. W poniedzia?ek przypada Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego. To dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze o g. 9.oo i 18.30. W tym dniu mo?na podj?? duchow? adopcj? pocz?tego dziecka, kt?remu zagra?a ?mier?…
Strona 58 z 58
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina