Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 31 marzec 2013 22:46

Og?oszenia parafialne (31 marca 2013)

** Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego ** 1. Msze ?w: poniedzia?ek g. 9.oo, 11.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 13.oo i 18.oo 2. Jutro drugi dzie? ?wi?t Wielkanocnych – msze o godz. 9.oo, 11.oo i 18.30. Zach?camy do uczestnictwa w Eucharystii przez ca?y tydzie?, prze?ywamy Oktaw? Wielkanocy. W najbli?szych dniach id?c na cmentarz pom?dlmy si? za naszych bliskich zmar?ych. 3. Dzi?kuj? za wsp?lne prze?ywanie okresu Wielkiego Postu: udzia? w Drogach Krzy?owych i Gorzkich ?alach, adoracj? Pana Jezusa w…
środa, 27 marzec 2013 10:00

?WI?TE TRIDUUM PASCHALNE 2013

WIELKI CZWARTEK MSZA ?WI?TA WIECZERZY PA?SKIEJ Wspominamy pami?tk? ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kap?a?stwa. Godz. 18.30 - rozpocz?cie liturgii. Po mszy ?w. przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo, kt?r? poprowadzi Ruch Rodzin Nazareta?skich. WIELKI PI?TEK LITURGIA M?KI I ?MIERCI CHRYSTUSA Zgodnie ze starodawn? tradycj? w tym dniu Ko?ci?? nie sprawuje mszy ?w. Obowi?zuje post ?cis?y. Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z 4 cz??ci: liturgia s?owa, adoracja Krzy?a ?wi?tego, Komunia ?wi?ta i przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Grobu. Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia Godz. 18.30 – Droga Krzy?owa Godz. 19.oo – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa. Po…
poniedziałek, 25 marzec 2013 12:35

Og?oszenia parafialne (24 marca 2013)

** Niedziela Palmowa **  1. Porz?dek nabo?e?stw: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 18.30, pi?tek g. 18.30, sobota 18.30, niedziela g. 9.oo, 13.oo i 18.oo 2. Zbli?amy si? do ?WI?T WIELKANOCNYCH. Szczytem ca?ej liturgii Ko?cio?a jest ?wi?te Triduum Paschalne: WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pa?skiej, kt?ra jest dzi?kczynieniem za dar Eucharystii i modlitw? za kap?an?w. Msza ?w. o g. 18.30 WIELKI PI?TEK - jest pami?tk? m?ki i ?mierci Chrystusa. Liturgi? rozpoczniemy o g. 18.30 nabo?e?stwem Drogi Krzy?owej. WIELKA SOBOTA liturgia Wigilii Paschalnej, kt?r? rozpoczniemy o g. 18.30. 3. W NIEDZIELE ZMARTWYCHWSTANIA g??wna msza z…
poniedziałek, 18 marzec 2013 23:35

Og?oszenia parafialne (17 marca 2013)

** 5 Niedziela Wielkiego Postu **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30. , ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? po mszy ?w. o g. 13.oo spotkanie R??y ?ywego R??a?ca „ ?w. Dominika ", zelatork? jest Pani Leontyna Kmiet. 3. We wtorek przypada Uroczysto?? ?w. J?zefa, Oblubie?ca NMP. Jest to ?wi?to patronalne m??czyzn i ojc?w, kt?rych zapraszam na msz? ?w. o g. 9.oo lub 18.30 4. W nast?pn?…
poniedziałek, 11 marzec 2013 10:41

Og?oszenia parafialne (10 marca 2013)

** 4 Niedziela Wielkiego Postu ** 1. Msze ?w.: poniedzia?ek godz. 9:00 i 18:30; wtorek godz. 9:00; ?roda godz. 9:00; czwartek godz. 9:00 i 18:30; pi?tek godz. 9:00 i 18:30; sobota godz. 9:00 i 18:30 (wigilijna z niedzieli); niedziela godz. 9:00, 11:00, 13:00 i 18:00. 2. Dzi? po mszy ?w. o g. 13.oo spotkanie R??y ?ywego R??a?ca „ Isuse dowirjaju Tobi ", kt?rej zelatork? jest Pani Marianna Bocho?ko. W nast?pn? niedziel? po mszy ?w. o g. 13.oo spotkanie R??y „ ?w. Dominika ", zelatork? jest Pani Leontyna Kmiet. 3. M?odzie? od IX klasy, student?w i m?odzie? pracuj?c? zapraszamy na wielkopostny…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina