Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Og?oszenia
poniedziałek, 14 styczeń 2013 12:51

Og?oszenia parafialne (13 stycznia 2013)

** ?WI?TO CHRZTU PA?SKIEGO **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli) , niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzisiejsz? uroczysto?ci? Chrztu Pa?skiego ko?czymy okres Bo?ego Narodzenia. Dekoracja Bo?onarodzeniowa w ko?ciele pozostanie do 2 lutego, do Uroczysto?ci Matki Bo?ej Gromnicznej. 3. Z racji II niedzieli miesi?ca dzi? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o…
niedziela, 06 styczeń 2013 22:58

Og?oszenia parafialne (6 stycznia 2013)

** UROCZYSTO?? OBJAWIENIA PA?SKIEGO **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli) , niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo 2. Dzi? przypada Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego – Trzech Kr?li. To dzie? modlitw w intencji misji i o jedno?? chrze?cijan. Po mszy ?w. po?wi?cenie wody, kredy i kadzid?a. 3. Z racji I niedzieli miesi?ca dzi? kr?tka adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. Taca z…
poniedziałek, 31 grudzień 2012 17:56

PLAN KOL?DY NA 2013 ROK

1. Wtorek 01.01.2013 g. 14.30 Stasjuka, Awangardna, Hajdara, Ma?owogzalna, Krasnoilska 2. ?roda 02.01.2013 g. 11.oo Czapajewa, Poletajewa, Stefiuka, Dostojewskoho, Orenburska, Kopernika, Myko?ajczuka, Frunze 3. Czwartek 03.01.2013 g. 12.oo Chotynska, Nowy Kyseliw, Zawodska, Festywalna, Moszy?ska, Smole?ska, Moszynska, Denysiw?ka, Ko?omyjska, Stara ?uczka, Nowa ?uczka 4. Pi?tek 04.01.2013 g. 11.oo Czerwonoarmijska, A?ma-Aty?ska, Szkila 5. Pi?tek 04.01.2013 g. 11.oo I. Franka, Hercena, Szewczenka, Internacjonalna, Dymitrowa, Mickiewicza, Kotlarewskoho, Czerwi?skoho 6. Sobota 05.01.2013 g. 11.oo Prospekt Niezale?nosti, Kowalczuka 7. Sobota 05.01.2013 g. 11.oo G??wna, Bratiw Rusnakiw 8. Poniedzia?ek 07.01.2013 g. 11.oo Chmielnickiego, Ba?asziwska, 29 Bereznia, Uniwersytecka, Gagarina, L.Ukrainky, Wawi?owa, Perejas?awska, Nahirna, Turgieniewa, Kosmodemianskoji, Cha?turina, Esto?ska, prow.…
poniedziałek, 31 grudzień 2012 17:06

Og?oszenia parafialne (30 grudnia 2012)

** ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi? w ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny b?dzie udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo parom ma??e?skim. Swoje ?wi?to patronalne dzi? obchodzi Ruch Rodzin Nazareta?skich. Zapraszamy cz?onk?w Ruch na op?atek po mszy ?w. o g. 13.oo. 3. W poniedzia?ek w ostatnim dniu roku podczas mszy ?w. o g.18.30 b?dziemy dzi?kowa?…
poniedziałek, 24 grudzień 2012 11:39

Og?oszenia parafialne (23 grudnia 2012)

** 4 NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 19.oo /PASTERKA/ i 24.oo /PASTERKA /, wtorek g. 9.oo, 11.oo,13.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi?kuj? o. Januszowi, dominikaninowi za wyg?oszenie rekolekcji adwentowych, a tak?e Parafianom, kt?rzy brali w nich czynny udzia?. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? do skarbonki, kt?ra b?dzie wynagrodzeniem dla o. Janusza za trud rekolekcyjny. 3. W poniedzia?ek przypada wigilia ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Przygotowuj?c wieczerz? wigilijn? w gronie…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina