Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Og?oszenia
czwartek, 18 październik 2012 12:54

Og?oszenia parafialne (14 pa?dziernika 2012)

*** 28 Niedziela Zwyk?a *** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Rozpoczeli?my dzi? w naszej Parafii Rok Wiary og?oszony przez Ojca ?w. Benedykta XVI we czwartek 11 X. Zach?camy do pog??biania swej wiary przez lektur? Pisma ?w., Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego i przez czynny udzia? w ?yciu Parafii. 3. Dzi? z racji II niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci. W przysz?? III niedziel?…
niedziela, 07 październik 2012 12:40

Og?oszenia parafialne (7 pa?dziernika 2012)

** 27 Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? z racji I niedzieli miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych, W przysz?? II niedziel? b?ogos?awie?stwo dzieci. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na utrzymanie Seminarium Duchownego w Brzuchowicach - Lwowie 3. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o…
niedziela, 30 wrzesień 2012 23:55

Og?oszenia parafialne (30 wrze?nia 2012)

** 26 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Jutro rozpoczynamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy ?w. o g. 9.oo; czwartek o g. 18.oo, pi?tek, sobota po mszy ?w. o g. 18.30. Zapraszamy dzieci, m?odzie?, osoby doros?e i starsze. 3. W tym tygodniu wspominamy: poniedzia?ek – ?w. Teresy od…
poniedziałek, 24 wrzesień 2012 12:05

Og?oszenia parafialne (23 wrze?nia 2012)

** 25 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W tym tygodniu wspominamy: czwartek – ?w. Wincentego a Paulo, kap?ana; od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie sobota – ?wi?to ?wi?tych Archanio??w: Micha?a (patrona Ukrainy), Gabriela i Rafa?a. Odpust w Pance po??czony z obchodami 130 – rocznicy…
wtorek, 18 wrzesień 2012 16:22

Og?oszenia parafialne (16 wrze?nia 2012)

** 24 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Wczoraj prze?ywali?my w naszej Parafii Uroczysto?? odpustow? ku czci Podwy?szenia Krzy?a ?w. Pragn? serdecznie podzi?kowa?: za pomoc w porz?dkowaniu terenu wok?? ko?cio?a Ruchowi Rodzin Nazareta?skich i Pani Walentynie Proskurnjak; wszystkim, kt?rzy sprz?tali ko?ci?? – szczeg?lnie m?odzie?y; siostrze Ulianie i osobom pomagaj?cym za dekoracje w ko?ciele; ch?rowi parafialnemu, Pani Franciszce oraz naszemu zespo?owi m?odzie?owemu; S.…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina