Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Og?oszenia
niedziela, 16 grudzień 2012 12:02

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

- 18-23 XII 2012 Czerniowce - 18 grudnia, wtorek g.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? o uzdrowienieg. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkichPo mszy ?w. – spotkanie dla cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich, Rodziny Kolpinga, Towarzystwa Polskiego, R?? R??a?cowych, Ch?ru parafialnego 19 grudnia, ?roda g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkichg.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitwa o uzdrowienieg. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkichPo mszy ?w. – spotkanie dla cz?onk?w wsp?lnoty biblijno - charyzmatycznej „Isus – d?ere?o lubowi" i Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelii 20 grudnia, czwartek g. 9:00…
niedziela, 16 grudzień 2012 11:53

Og?oszenia parafialne (16 grudnia 2012)

** 3 NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo I 18.30, ?roda g. 9.oo I 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w III niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. Przy wej?ciu do zakrystii, przy o?tarzu MB Cz?stochowskiej mo?na kupi? po?wi?cone op?atki. Koszty z ich sprzeda?y b?d? przeznaczone na remont dachu ko?cio?a. 4. Zapraszamy na RORATY codziennie…
wtorek, 11 grudzień 2012 00:41

Og?oszenia parafialne (9 grudnia 2012)

** 2 NIEDZIELA ADWENTU**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych 3. Zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci na RORATY codziennie wieczorem o g. 18.30. Dzieci prosimy przynie?? lampiony. Dla uczestnik?w przewidziane s? konkursy i nagrody. 4. W tym tygodniu wspominamy: czwartek –…
wtorek, 04 grudzień 2012 10:07

Og?oszenia parafialne (2 grudnia 2012)

** 1 NIEDZIELA ADWENTU**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo I 18.30, ?roda g. 9.oo I 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas. Dzi? rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – ADWENT – czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela. Jest to czas przygotowania serc i wyprostowania dr?g naszego ?ycia. Za chwil? po?wi?cimy wie?ce adwentowe. Przy wyj?ciu z k?a m?odzie? rozprowadza wie?ce przez siebie…
niedziela, 18 listopad 2012 19:47

Og?oszenia parafialne (18 listopada 2012)

** 33 NIEDZIELA ZWYK?A**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w III niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W tym tygodniu wspominamy: ?roda – Ofiarowanie Naj?wi?tszej Maryi Panny czwartek – ?w. Cecylii, dziewicy i m?czennicy – patronki ?piewu ko?cielnego. Od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina