Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Og?oszenia
środa, 12 wrzesień 2012 12:49

Og?oszenia parafialne (9 wrze?nia 2012)

** 23 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g.9.oo i 18.oo, pi?tek g.9.oo i 18.30, sobota g. 11.oo SUMA ODPUSTOWA i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Dzi? podczas ka?dej mszy ?w. dzi?kujemy Bo?ej Opatrzno?ci za zebrane p?ody ziemi. Wszystkim parafianom, kt?rzy przynie?li dary ziemi do dekoracji dzi?kuj?. 3. Z racji II niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 4. Zapraszamy na odpust parafialny, kt?ry b?dziemy prze?ywa? w najbli?sz? sobot? 15. 09. Sum? odpustow? o…
poniedziałek, 03 wrzesień 2012 12:57

Og?oszenia parafialne (2 wrze?nia 2012)

** 22 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Dzi? w I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. 3. Z racji rozpocz?cia roku szkolnego i katechetycznego po mszy ?w. o g. 11.oo b?dzie po?wi?cenie tornistr?w, zeszyt?w i ksi??ek. Od poniedzia?ku rozpoczynamy katechez? dla dzieci i m?odzie?y. Prosimy rodzic?w, aby zwr?cili uwag? na…
niedziela, 26 sierpień 2012 10:37

Og?oszenia parafialne (26 sierpnia 2012)

** 21 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? wrze?nia adoracja Naj?wi?tszego sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. 3. W tym tygodniu wspominamy: poniedzia?ek – ?w. Moniki wtorek – ?w. Augustyna, biskupa i doktora Ko?cio?a ?roda – wspomnienie m?cze?stwa ?w. Jana Chrzciciela czwartek – od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw?…
niedziela, 19 sierpień 2012 11:24

Og?oszenia parafialne (19 sierpnia 2012)

** 20 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca odb?dzie si? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca - b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. Mamy jeszcze czas wakacji. Zapraszamy dzieci, m?odzie?, osoby starsze do uczestnictwa we Mszach ?w. w dni powszednie. 4. W tym tygodniu wspominamy: poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Bernarda, opata i doktora Ko?cio?a wterek - wspomnienie ?w.…
środa, 15 sierpień 2012 08:21

Og?oszenia parafialne (12 sierpnia 2012)

**19 Niedziela Zwyk?a** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo. 2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W tym tygodniu wspominamy: wtorek – ?w. Maksymiliana Marii Kolbego, kap?ana i m?czennika ?roda – Uroczysto?? Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. Przynie?my do po?wi?cenia kwiaty i zio?a. czwartek – od g. 17.oo wystawienie…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina