Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Og?oszenia
sobota, 26 maj 2012 22:00

Og?oszenia parafialne (27.05.2012 r)

**Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 11.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 17.oo i 19.oo ( wigilijne z niedzieli ). Od nast?pnej niedzieli na czas wakacji mszy ?w. o g. 18.oo w j?zyku angielskim nie b?dzie. 2. Dzi? przypada Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo dzieci z naszej Parafii b?d? prze?ywa? rocznic? Komunii ?w. i zako?czenie roku katechetycznego 3. Wczoraj w rozpocz?? si? I Kongres Eucharystyczny Ko?cio?a Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Prze?ywaj?c go zapraszamy…
wtorek, 22 maj 2012 11:32

Og?oszenia parafialne (20.05.2012 r)

* Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego * 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego dzieci z naszej Parafii przyst?pi? do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci i rodzic?w w bia?ym tygodniu na wieczorne nabo?e?stwa 3. Z racji III niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 4. W przysz?? niedziel? zako?czenie roku…
wtorek, 15 maj 2012 17:45

Og?oszenia parafialne (13.05.2012 r)

VI Niedziela Wielkanocna 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pna niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. Spotkanie dla rodzic?w dzieci w sprawie wyjazd?w wakacyjnych dzi? po mszy o g. 11.oo 4. Dzi? w Sadog?rze rozpocz?cie nabo?e?stw fatimskich. 5. W tym tygodniu wspominamy: poniedzia?ek – ?wi?to ?w. Macieja Aposto?a czwartek – od…
sobota, 05 maj 2012 16:33

Og?oszenia parafialne (06.05.2012 r)

* V Niedziela Wielkanocna * 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim.
sobota, 28 kwiecień 2012 22:00

Og?oszenia parafialne (29.04.2012 r)

- IV Niedziela Wielkanocna -  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina