Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
niedziela, 18 listopad 2012 19:47

Og?oszenia parafialne (18 listopada 2012)

** 33 NIEDZIELA ZWYK?A**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w III niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W tym tygodniu wspominamy: ?roda – Ofiarowanie Naj?wi?tszej Maryi Panny czwartek – ?w. Cecylii, dziewicy i m?czennicy – patronki ?piewu ko?cielnego. Od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania…
piątek, 16 listopad 2012 13:35

Polegli polscy legioni?ci w Rora?czy

W listopadzie modlimy si? za zmar?ych. Modlimy si? nad grobami tych, o kt?rych cz?sto zapomniano. Modlimy si? nad grobami, gdzie nikt ju? nie przyjdzie z rodziny. Jednym z takich miejsc jest Rora?cza. 11 listopada w Dzie? Niepodleg?o?ci Polski cz?onkowie naszej parafialnej wsp?lnoty pod przewodnictwem ks. kan. Marka Dro?dzika odwiedzili ten cmentarz. Na tym miejscu s? pogrzebani polscy legioni?ci, kt?rzy oddali swoje ?ycie za Ojczyzn? w 1914-1918 latach. Na cmentarzu modlili?my si? za poleg?ych polskich legionist?w w Rora?czy, rodzic?w, przyjaci?? i bliskich. W?r?d obecnych byli cz?onkowie Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach na czele z Prezesem W?adys?awem Struty?skim.…
sobota, 10 listopad 2012 23:34

Og?oszenia parafialne (11 listopada 2012)

** 32 NIEDZIALA ZWYK?A**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 3. W tym tygodniu wspominamy:  poniedzia?ek – ?w. Jozafata, biskupa i m?czennika  czwartek – od g. 17:00 adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe powo?ania  pi?tek – III pi?tek miesi?ca. Oddajemy cze?? Bo?emu…
Listopad - miesi?c modlitwy za zmar?ych. Modlimy si? za zmar?ych biskup?w, kap?an?w, rodzic?w, krewnych, przyjaci??, represjonowanych i ofiary wojen, parafian, dobrodziei, zmar?ych mieszka?c?w naszego miasta, aby mi?osierny B?g przebaczy? im ich grzechy i przyj?? do wsp?lnoty ?wi?tych w niebie.
niedziela, 04 listopad 2012 23:49

Og?oszenia parafialne (4 listopada 2012)

** 31 Niedziela Zwyk?a **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Z racji I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci. 3. W tym tygodniu wspominamy: czwartek – od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe powo?ania pi?tek – ?wi?to Rocznicy Po?wi?cenia Bazyliki Lutera?skiej sobota – ?w. Leona…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina