Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
czwartek, 06 grudzień 2012 16:39

S?OWO PASTERSKIE NA ADWENT 2012

Drodzy Wsp??bracia w Kap?a?stwie! Osoby ?ycia Konsekrowanego! Umi?owani bracia i siostry w Chrystusie!  Prorok Jeremiasz zapowiadaj?c czasy wype?nienia si? Bo?ej obietnicy pozostawionej domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu, ukazuje konsekwencje spe?nienia si? S?owa Bo?ego, a s? nimi – zbawienie dla Judy i bezpiecze?stwo dla Jerozolimy, a szcz??liwy nar?d b?dzie wo?a?: Pan nasz? sprawiedliwo?ci? (Jr 33,16). Ta obietnica rozci?ga si? na wszystkie narody, kt?re uwierzy?y S?owu Bo?emu i wesz?y na drog? pos?usznego pod??ania za g?osem Opatrzno?ci. Wsp??cze?nie i my zaliczamy si? do grona wybranych i powo?anych do wiary, z kt?rej i dla nas ma zrodzi? si? zbawienie i bezpiecze?stwo. Ws?uchani w S?owo Bo?e, a…
wtorek, 04 grudzień 2012 10:07

Og?oszenia parafialne (2 grudnia 2012)

** 1 NIEDZIELA ADWENTU**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo I 18.30, ?roda g. 9.oo I 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas. Dzi? rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – ADWENT – czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela. Jest to czas przygotowania serc i wyprostowania dr?g naszego ?ycia. Za chwil? po?wi?cimy wie?ce adwentowe. Przy wyj?ciu z k?a m?odzie? rozprowadza wie?ce przez siebie…
poniedziałek, 03 grudzień 2012 23:53

Andrzejkowe gry i zabawy

W sobot?, 1 grudnia w Polskim domu przy ul. Kobyla?skiej dla dzieci i m?odzie?y naszej parafii odby?y si? Andrzejkowe gry i zabawy. ?wi?towanie odby?o si? w czterech grupach wiekowych, w r??nym czasie. Na ?wi?to dzieci by?y dobrze przygotowane: mieli wspania?e kostiumy swoich ulubionych bajkowych bohater?w. Razem  uczyli si? nowego ta?ca, a nast?pnie bawili si? w ciekawe gry i ogl?dali bajk?. Dzieci aktywnie uczestniczy?y w konkursach.
wtorek, 27 listopad 2012 11:32

Og?oszenia parafialne (18 listopada 2012)

UROCZYSTO?? CHRYSTUSA KR?LA 1. Msze ?wi?te: poniedzia?ek godz. 9:00 i 18:30; wtorek godz. 9:00; ?roda godz. 9:00; czwartek godz. 9:00 i 18:30; pi?tek godz. 9:00 i 18:30; sobota godz. 9:00 i 18:30 (wigilijna z niedzieli); niedziela godz. 9:00, 11:00, 13.oo i 18:00 w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych 3. W tym tygodniu wspominamy: czwartek – od g. 17.oo adoracja Naj?w. Sakramentu z modlitw? o powo?ania kap?a?skie pi?tek – ?w. Andrzeja, Aposto?a. W tym dniu imieniny obchodzi ks. Andrzej. Zapraszamy na msz?…
środa, 21 listopad 2012 11:01

?piewaj?cy go?cie ze Rzgowa

Poranek 18 listopada by? taki sam jak ka?dej niedzieli, cho? troch? inny. Taki sam, bo jak zwykle zgromadzeni parafianie trwali w dniu Pa?skim na Eucharystii. Inny, bo zesp?? Pie?ni i Ta?ca „Rzgowianie” swoj? muzyczn? opraw? upi?kszy? to niedzielne zebranie.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina