Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
14 wrze?nia nasza wsp?lnota parafialna obchodzi?a parafialne ?wi?to – odpust ku czci Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. Ksi?dz Proboszcz Marek Dro?dzik powita? wszystkich uczestnik?wliturgii i zach?ci? czerpa? nadziej? i si?y z tego znaku, jakim jest krzy? Jezusa.
poniedziałek, 09 wrzesień 2013 08:48

Og?oszenia parafialne (8 wrze?nia 2013)

** XXIII NIEDZIELA ZWYK?A **  1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo, g. 12.oo SUMA ODPUSTOWA i 18.30, niedziela g. 9.oo, 11.oo i 13.oo i 18.oo w j?zyku ukrai?skim. 2. Dzi? podczas ka?dej mszy ?w. dzi?kujemy Bo?ej Opatrzno?ci za zebrane p?ody ziemi. Wszystkim parafianom, kt?rzy przynie?li dary ziemi na dekoracj? serdecznie dzi?kuj?. 3. Dzi? po mszy ?w. b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. 4. W tym tygodniu wspominamy: czwartek – od g.17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu pi?tek –…
sobota, 07 wrzesień 2013 21:02

Odpoczynek w g?rskiej miejscowo?ci Maniowy

Od 5 do 16 czerwca 2013 r. dzieci i m?odzie? z naszej parafii przebywa?y na wakacjach w Maniowach - g?rskim miasteczku na Podhalu. Zebrawszy si? rano, porzegnawszy si? z rodzicami wyruszylil?my w drog? z ksi?dzem Markiem. Podo?awszy ponad 450 km. do granicy i tyle samo po przekroczeniu granicy p??nym wieczoremdotarli?my do Mani?w, gdzie spotka? nas ks. Tadeusz.
sobota, 31 sierpień 2013 22:53

M?odzie? z Czerniowiec w Polsce

W dniach od 19 lipca do 1 sierpnia Towarzystwo Polskie im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach i rzymskokatolicka parafia Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach zorganizowa?a ob?zkrajoznawczoj?zykowy dla 40 dzieci i opiekun?w z Czerniowiec. Uczestnicy obozu w wieku 8 – 18 lat zwiedzili ciekawe miejsca w Polsce: Warszaw?, Niepokalan?w, Cz?stochow?, Krak?w, Wieliczk?, Wadowice, ?ywiec, Brenn?, Cieszyn, Bielsko-Bia??. Nie brakowa?o atrakcji – Muzeum Nauki Kopernika w Warszawie, kopalnia Soli w Wieliczce, rejs statkiem po jeziorze ?ywieckim, park linowy i tor saneczkarski na g?rze ?ar, aquapark w Wi?le to tylko niekt?re z nich. Ciekawe wycieczki, konkursy i spotkania z r?wie?nikami przysporzy?y wiele rado?ci i…
niedziela, 04 sierpień 2013 07:04

"Wakacje z Bogiem" w Kamie?cu Podolskim

"Wakacje z Bogiem" w czerniowieckij Parafii rozpocz??y si? 23 lipca i trwa?y do 31 lipca, w niezwykle fantastycznym mie?cie – Kameniec Podolski, w obwodzie Chmielnickim. Siostry Urszulanki, kt?rze pracuj? w Kamie?cu ch?tnie przyj??y dzieci. W wyje?dzie wzi??o udzia? 10 dzieci z naszej parafii. Organizatorami byli ks. Andrzej isiostra Anna. Pomagali imdw?ch animator?w Karolina Kawczuk i Irena Tkaczuk.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina