Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
W niedziel?, 3 lutego dziesi?ciu dzieciom, kt?re przygotowuj? si? do Pierwszej Komunii podczas Mszy ?w. o godz. 11:00 by?o wr?czono ?wiece. To ju? kolejny krok w przygotowaniach do pierwszej spowiedzi i Komunii ?wi?tej.
sobota, 08 grudzień 2012 14:19

?wi?ty Miko?aj w Czerniowcach

6 grudnia obchodzimy wspomnienie ?w. Miko?aja, biskupa Miry, kt?ry ca?e swoje ?ycie po?wi?ci? na pomaganie innym. Dlatego te? jeszcze za ?ycia nazywali go ojcem sierot, wd?w i ubogich. Swoim mi?osierdziem ?w. Miko?aj zdoby? nagrod? Boga - ?ask? tworzenia cud?w, a ludzie nazywali go Cudotw?rc?. ?wi?to ?w. Miko?aja jest szczeg?lnie po??danym ?wi?tem przez dzieci. Zgodnie z tradycj? ten ?wi?ty przynosi dzieciom prezenty. Oczywi?cie, ?w. Miko?aj wsp??pracuj?c z Proboszczem ks. Markiem i rodzicami przyszed? i do naszego ko?cio?a, gdzie na niego z niecierpliwo?ci? oczekiwali parafianie, a szczeg?lnie dzieci. Ka?de dziecko przygotowa?o dla Go?cia co? ciekawego: wierszyk, opowiadanie, piosenk?. Jeszcze dzieci pi?knie modli?y…
poniedziałek, 03 grudzień 2012 23:53

Andrzejkowe gry i zabawy

W sobot?, 1 grudnia w Polskim domu przy ul. Kobyla?skiej dla dzieci i m?odzie?y naszej parafii odby?y si? Andrzejkowe gry i zabawy. ?wi?towanie odby?o si? w czterech grupach wiekowych, w r??nym czasie. Na ?wi?to dzieci by?y dobrze przygotowane: mieli wspania?e kostiumy swoich ulubionych bajkowych bohater?w. Razem  uczyli si? nowego ta?ca, a nast?pnie bawili si? w ciekawe gry i ogl?dali bajk?. Dzieci aktywnie uczestniczy?y w konkursach.
wtorek, 27 listopad 2012 11:32

Og?oszenia parafialne (18 listopada 2012)

UROCZYSTO?? CHRYSTUSA KR?LA 1. Msze ?wi?te: poniedzia?ek godz. 9:00 i 18:30; wtorek godz. 9:00; ?roda godz. 9:00; czwartek godz. 9:00 i 18:30; pi?tek godz. 9:00 i 18:30; sobota godz. 9:00 i 18:30 (wigilijna z niedzieli); niedziela godz. 9:00, 11:00, 13.oo i 18:00 w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych 3. W tym tygodniu wspominamy: czwartek – od g. 17.oo adoracja Naj?w. Sakramentu z modlitw? o powo?ania kap?a?skie pi?tek – ?w. Andrzeja, Aposto?a. W tym dniu imieniny obchodzi ks. Andrzej. Zapraszamy na msz?…
środa, 21 listopad 2012 11:01

?piewaj?cy go?cie ze Rzgowa

Poranek 18 listopada by? taki sam jak ka?dej niedzieli, cho? troch? inny. Taki sam, bo jak zwykle zgromadzeni parafianie trwali w dniu Pa?skim na Eucharystii. Inny, bo zesp?? Pie?ni i Ta?ca „Rzgowianie” swoj? muzyczn? opraw? upi?kszy? to niedzielne zebranie.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina